Bild
En bibliotekarie hjälper en student att hitta en specifik bok
Foto: Jessica Pamp
Länkstig

Universitetsbiblioteket

Göteborgs universitetsbibliotek erbjuder stöd genom hela din utbildning, både på biblioteken och på nätet. Du har tillgång till åtta bibliotek i centrala Göteborg med samlingar inom olika ämnen.

Biblioteket som studieplats

I biblioteken finns öppna miljöer för grupparbete, bokningsbara grupprum och studieplatser med datorer. Flera bibliotek har också tysta läsesalar och enskilda studieplatser för dig som behöver studera i lugn och ro.

Allt du behöver för att studera fokuserat finns på biblioteken, så som kursböcker och tillgång till ytterligare litteratur samt kopiatorer och skrivare. Bibliotekarier finns på plats för att ge tips och råd om studiestrategier, informationssökning och referenshantering.

Biblioteken har generösa öppettider så att du kan studera när det passar dig.

Våra bibliotek och öppettider

Studenter vid Göteborgs universitet som pluggar på Chalmersområdet

Som student vid IT-fakulteten eller Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet kan du ta del av både Universitetsbibliotekets och Chalmers studiemiljöer och och biblioteksservice.

Sökhandledning, lässtöd, föreläsningar och guider

Bibliotekarierna erbjuder sökhandledning och kan till exempel hjälpa dig med att utvärdera och förbättra ditt sökresultat och guida dig bland referenssystem.

Sökhandledning för studenter

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till studenter som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till lässtudio.

Service för dig med läsnedsättning

Varje termin ger biblioteket korta lunchföreläsningar om studiestrategier, hur du söker och hanterar dina referenser och skriver akademiskt. Föreläsningarna ges online via Zoom och du behöver inte anmäla dig. 

Studentsnabben – öppna föreläsningar

Biblioteket kan även hjälpa dig med referenshantering i programvarorna Endnote och Zotero. Via länken nedan når du information om tid och plats för våra visningar och lär dig hur du laddar ner och använder programmen.

Hjälp med Endnote och Zotero

Guiden "Att söka, läsa och skriva" är tänkt att vara ett stöd för dig som är student, såväl med din första studieuppgift som ditt uppsatsarbete. Här kan du bland annat läsa om att söka information, skriva en akademisk text och arbeta med källor och referenser.

Guide: Att söka, läsa och skriva

Hitta materialet du behöver för dina studier

Merparten av bibliotekets samlade material står inte på bibliotekens bokhyllor utan nås digitalt. Bibliotekets webbplats är ingången till våra digitala samlingar och ditt studentkonto är nyckeln för att få tillgång till samlingarna. Via söktjänsten Supersök når du våra samlingar. Information om hur du lånar material på universitetsbiblioteket hittar du på vår hemsida:

Till universitetsbibliotekets webbplats

Vårt uppdrag

Göteborgs universitetsbibliotek stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information.

Bibliotekets webbplats

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta universitetsbiblioteket med frågor, funderingar och synpunkter. Du kan fylla i vårt kontaktformulär, ringa, chatta med en bibliotekarie, eller ställa din fråga i vår informationsdisk i Zoom eller på plats.

Kontakta oss