Image
Klinisk träning

Tandläkarprogrammet

Programme
O2TLP
5 years
300 credits (ECTS)

Read more about Tandläkarprogrammet at gu.se.

Tandläkarprogrammet är en femårig yrkesutbildning som bedrivs i våra lokaler på Odontologen. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om en tandläkarexamen och därefter en yrkeslegitimation.

Utbildningen inleds med en medicinsk grundutbildning som ger teoretisk kunskap om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Därefter inriktas utbildningen på hälsa och sjukdom i munhåla och käksystem. Studenterna lär sig vad som orsakar munsjukdomar, hur tillstånden kan utvecklas och vilken betydelse tand- och munsjukdomarna har i samhället.

De praktiska uppgifterna dominerar under utbildningens senare del. Genom kurser i psykologi och patientomhändertagande lär sig studenterna förmedla trygghet och tillit. Vid Odontologens vuxenklinik och barnklinik får studenterna under handledning diagnostisera och behandla patienter. Under utbildningen genomför studenterna också ett examensarbete.

Utbildningsplan

 

Programöversikt

 

Fereshteh Erfan
Fereshteh Erfan
Study Counsellor

Kontakta studievägledaren när du behöver exempelvis ha

 • hjälp med särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier pga din funktionsnedsättning.
 • individuell studieplanering
 • information om studieteknik
 • information om ansökan om studieuppehåll
 • återupptagande av dina studier efter studieuppehåll
 • har behov av ett enskilt samtal som berör dina studien i övrigt

Boka tid för vägledning och planeringssamtal via e-post, ange i meddelande raden att det gäller tidsbokning.
Besöksadress: Medicinaregatan 3

På e-post kan du även ställa allmänna frågor om dina studier.

Du är också välkommen till Drop-in på tisdagar, kl 14-16, via Zoom.
Join Zoom Meeting: https://gu-se.zoom.us/j/6368854942
Meeting ID: 6368854942

Telefontid: mån-tors, kl 13-14

 

 

Gustav Östling
Gustav Östling
Utbildningshandläggare tandläkarprogrammet

 

Jag hjälper dig med:

 • Registrering
 • Resultat
 • Intyg
 • Studieuppehåll
 • Tillgodoräknanden
 • Studieregler
 • Övriga studierelaterade frågor

Ny student

Urval 2 till vårterminen 2024 är nu klart. Vi kommer att påbörja reservantagningen den 29 december. Reservantagningen stängs sedan den 5 februari.

Terminstider

Notera att tandläkarprogrammet har avvikande terminstider vårterminen 2024.

Vårterminen 2024: 22 januari - 9 juni.

Höstterminen 2024: 2 september - 19 januari

Tentamen

Anmälan görs via Ladok på webb-tjänsten i studentportalen.

Anmälan till tentamen ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensdatum.

Lärare och administratörer tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad. Då får du endast skriva din tentamen i mån av plats; om någon anmäld student uteblir.

Glöm inte att ta bort din anmälan om du ändrar dig och inte tänker skriva tentamen. Det kan du endast göra innan anmälningstiden gått ut.

Omprövning av betygsbeslut

Du kan begära en omprövning av ditt tentamensresultat  om du anser att det innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller om det skett en förväxling av studenter eller examinationsuppgifter.

Du lämnar in din begäran om omprövning till utbildningshandläggare på institutionen. 

 

Anpassad examination

Ansökan om anpassad examination ska lämnas till utbildningshandläggare senast fyra veckor innan tentamen. Din ansökan och ditt Nais-intyg ska överlämnas i pappersformat.

Studentinflytande

Som student på institutionen för odontologi har du rätt att vara representerad i våra beslutande organ. Studenter från Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) deltar i följande organ:

 • Institutionsrådet
 • Grundutbildningsrådet
 • Utbildningskommittén
 • Kursplanenämnden
 • Arbetsmiljögruppen

Tandläkarlegitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Observera att du före ansökan om legitimation måste  ansöka om tandläkarexamen hos universitetet. När du har fått ut din yrkesexamen så ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Ansökan om legitimation för tandläkare

Studera utomlands

Som student på Tandläkarprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer/sommar.

Image
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Auskultation under sommaren, från termin 6

Termin 10

 • Danmark - Århus University
 • Norge - University of Bergen

Urvalskriterier för utbytesstudier

 

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Resebidrag

Du kan få ett resebidrag från institutionen under din studietid om du åker på ett godkänt utbyte, praktik eller examensarbete utomlands i universitetets regi. 

Ansök om resebidrag

Ingeborg Herbertsson
Ingeborg Herbertsson
International Coordinator