Image

Apotekarprogrammet

Programme
F2APP
5 years
300 credits (ECTS)

Read more about Apotekarprogrammet at gu.se.

Information till dig som studerar på apotekarprogrammet

Programöversikt

Utbildningsplan (pdf 0,2 mb)

 

Apotekarprogrammets kurser

Länkarna nedan leder till respektive kurs canvas-sida.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Terminen består av valbara kurser uppdelat på fyra perioder. Se ytterligare information under "Valbara kurser".

Termin 9

Termin 10

Förkunskapskrav

Apotekarprogrammet tillämpar tydligt definierade formella förkunskapskrav för tillträde till ett antal kurser under programmets gång. Förkunskapskraven kontrolleras inför varje kurs på varje termin. Detta innebär att du kan vara behörig till den första kursen på terminen men inte till nästa. Kurserna ska läsas enligt fastställd studieplan, det vill säga den ordning som kurserna ges inom programmet och som anges i utbildningsplanen. Det går alltså inte att hoppa över en kurs och läsa nästa.

På denna sida kan du söka efter kursplaner. På varje kursplan står det vilka förkunskapskrav som krävs för att bli antagen till kursen. 


För frågor angående behörighet och förkunskapskrav, kontakta studievägledaren Malin Eskesjö Hansson malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se 

Ansökningar och blanketter

Om du vill skicka in din ansökan och/eller underlag via post skickar du till följande postadress:

Frida Markendahl
BOX 431
405 30 Göteborg

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I utbildningen ingår praktik under handledning av yrkesverksamma apotekare och receptarier. Detta kallas verksamhetsförlagd utbildning.

Enligt ett EU-direktiv måste en blivande apotekare göra minst 6 månaders VFU på apotek. På Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet är dessa 6 månader uppdelade på två kurser, en på termin 5 och en på termin 10. Under dessa kurser får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter, samt lära genom praktiskt arbete och genom att observera erfarna yrkesverksamma farmaceuter.

Apotek och handledare

Alla farmaciutbildningar i Sverige arbetar gemensamt med olika kvalitetsaspekter av VFU. Bland annat har vi krav på vilka apotek som får ta emot våra studenter. Handledarna ska genomgå en grundläggande handledarutbildning samt regelbundna fortbildningar. När man som student är på sin VFU blir man samtidigt en medarbetare på apoteket och följer de riktlinjer som finns gällande till exempel klädsel, utsmyckningar etc.

VFU-platser i hela Sverige

Lottning till VFU-plats sker gemensamt för samtliga lärosäten i Sverige med apotekar- eller receptarieprogram via en gemensam hemsida. Placering på apotek kan därför ske över hela Sverige och kan medföra att du måste flytta under en period. I undantagsfall ges förtur till placering vilket beskrivs på nämnda hemsida.

Navigate to video: Informationsfilm om ansökan till VFU
Video (14:50)
Informationsfilm om ansökan till VFU

Information till studenter som ska söka till TAF100 på Apotekarprogrammet vårterminen 2024

Kontakt allmänt

Patrik Aronsson
Patrik Aronsson
Programansvarig
Frida Markendahl
Frida Markendahl
Handläggare för apotekarprogrammet
Malin Eskesjö Hansson
Malin Eskesjö Hansson
Studievägledare


Kontakt specifik kurs

Frågor rörande en specifik kurs hanteras av respektive kursledning. Det kan vara frågor om registrering på kursen, rättning av obligatoriskt moment eller frågor gällande undervisning. 

Kurs

Kursansvarig

Administration 

KEM011

Erik Bialik
 

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10

KEM022

Anna Börje
Tel: 031-786 90 12
aborje@chem.gu.se

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10
Studieadmkemi@cmb.gu.se

KEM023

Vladislav Orekhov
Tel: 031-786 38 86
vladislav.orekhov@nmr.gu.se

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10
Studieadmkemi@cmb.gu.se

CEB210

Jennifer Uhler
Tel: 031- 786 32 77
jennifer.uhler@medkem.gu.se

Farid Yousefi
Tel: 031-786 20 65
farid.yousefi@gu.se

CEB220

Jennifer Uhler
Tel: 031- 786 32 77
jennifer.uhler@medkem.gu.se

Farid Yousefi
Tel: 031-786 20 65
farid.yousefi@gu.se

CEB230

Sara Lindén
Tel: 031- 786 30 58
sara.linden@biomedicine.gu.se

Farid Yousefi
Tel: 031-786 20 65
farid.yousefi@gu.se

KEM031

Henrik Sundén
Tel:0708-92 46 71
henrik.sunden@chem.gu.se

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10
Studieadmkemi@cmb.gu.se

AFY401

Håkan Billig 
Tel:031- 786 35 34 
hakan.billig@fysiologi.gu.se

Anna Benrick
Tel: 031-786 38 10
anna.benrick@gu.se 

Jonna Renström
Tel: 031786 35 41
jonna.renstrom@gu.se

KEA210

Morten Grötli
Tel: 031-786 90 17
morten.grotli@gu.se

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10
Studieadmkemi@cmb.gu.se

MED415

Anders Muszta 
anders.muszta@gu.se

Marie Granberg
Tel: 031-786 68 59
marie.granberg@gu.se

IHI430

Astrid von Mentzer
astrid.von.mentzer@gu.se

Nilofar Haghighi
nilofar.haghighi@gu.se
Tel: 031- 786 43 16

FLS441

Christer Nilsson
Tel: 031- 786 34 29
Christer.Nilsson@neuro.gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

FLS512

Elisabet Jerlhag Holm
Tel: 031- 786 34 18
elisabet.jerlhag@neuro.gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

FAS521

Tove Hedenrud
Tel: 031- 786 68 55
tove.hedenrud@socmed.gu.se

Mahira Mukhtarova
Tel: 031-786 56 33
mahira.mukhtarova@gu.se  

FLS533

Patrik Aronsson
Tel: 031- 786 34 40
patrik.aronsson@pharm.gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

KEA310

John Fletcher
Tel: 031- 786 90 61
john.fletcher@chem.gu.se

Alexander Englund
Tel: 031-786 39 10
Studieadmkemi@cmb.gu.se

MED615

Catrin Wessman
Tel: 031-786 68 54
catrin.wessman@gu.se

Marie Granberg
Tel: 031-786 68 59
marie.granberg@gu.se

PKM630

Pär Matsson
Tel: 031- 786 49 32
par.matsson@gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

KBT211

Anna Ström
anna.strom@chalmers.se

Lisette Petersson
Tel: 786 32 39
lisette.petersson@neuro.gu.se

KBT310

Anette Larsson
Tel:031- 772 27 63
anette.larsson@chalmers.gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

TOX720

Pär Matsson
Tel: 031- 786 49 32
par.matsson@gu.se 

Lisette Petersson
Tel: 786 32 39
lisette.petersson@neuro.gu.se

FAT730

Susanna Wallestedt
Tel: 031-786 34 10
susanna.wallerstedt@pharm.gu.se

Lisette Petersson
Tel: 786 32 39
lisette.petersson@neuro.gu.se

LAS741

Tove Hedenrud
Tel: 031- 786 68 55
tove.hedenrud@socmed.gu.se

Mahira Mukhtarova
Tel: 031-786 56 33
mahira.mukhtarova@gu.se  

EXA931

Gunnar Tobin
Tel: 031-786 34 42
gunnar.tobin@pharm.gu.se

Thomas Carlsson
Tel: 031- 786 31 32
thomas.carlsson.2@gu.se

Jennie Toppari
Tel: 0703-25 96 41
jennie.toppari@neuro.gu.se

TAF100

Christina Ljungberg Persson
Tel: 031-786 23 49
christina.ljungberg.persson@gu.se

Mahira Mukhtarova
Tel: 031-786 56 33
mahira.mukhtarova@gu.se  

Termin 8

 

Studentkåren

Många frågor kan även kanaliseras via studentrepresentanter, Apotekarutbildningsrådet (AUR), studentkåren (SAKS). E-postadress: aur@saks.gu.se 

Valbara kurser, termin 8

Termin 8 utgörs av fyra perioder med valbara kurser (á 7,5 hp). Utbildningskommittén för farmaci fastställer vilka kurser som kan ges som valbara kurser.

Du som registreras till termin 7 kommer att bli tillagd i en Canvassida för de valbara kurserna. Har du inte tillgång till sidan är det viktigt att du tar kontakt med apotekarprogrammet@sahlgrenska.gu.se. Du hittar mer information och ansöker via Canvas. 

Studier utomlands
Vill du ha en internationell touch på din utbildning kan du läsa valbara kurser på vissa av våra partneruniversitet

Kurser som ej tillhör vårt apotekarprogram och kan räknas in som valbar kurs i apotekarexamen

Kurserna angivna i nedanstående dokument är godkända som valbara kurser inom ramen för en apotekarexamen hos oss. Du behöver alltså inte ansöka om tillgodoräknande för kursen utan kan välja att inkludera kursen i din ansökan om examen.

Om du önskar inkludera en kurs som inte finns i dokumentet ovan, kontakta apotekarprogrammet@sahlgrenska.gu.se för bedömning gällande om kursen kan motsvara en valbar kurs inom apotekarexamen. Om det gäller en kurs du inte läst ännu men önskar att läsa är det viktigt att du kontaktar oss (mejladress ovan) i god tid innan kursstart. Apotekarprogrammet utgår från följande regler vid bedömning om en kurs kan räknas som valbar i en apotekarexamen: 

  1. Kursen ska vara på avancerad nivå.
  2. Kursens farmaceutiska koppling skall vara tydlig.
  3. Kursen får inte överlappa innehållsmässigt med obligatoriska kurser i programmet, inte heller andra valbara kurser som du tänkt räkna in i din examen.
  4. Hela kursen ska vara godkänd (undantaget delkurser, i de fall delkursen även kan sökas separat som fristående kurs).
  5. Examensarbetskurser, projektkurser eller liknande kan inte räknas in i din examen som valbar kurs.

Du som är apotekarstudent vid universiteten i Uppsala eller Umeå 
Om du är apotekarstudent vid universiteten i Uppsala eller Umeå har du möjlighet att söka till de valbara kurserna på apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Tilldelning av plats på kurser sker utefter hur många platser som finns kvar. Apotekarstudenter som läser termin 7 vid Göteborgs universitet samt inresande studenter har förtur. För att ansöka om kursplats till våra valbara kurser, vänligen använd nedanstående ansökan. 

Examensarbete, termin 9

Examensarbetet kan utföras antingen i Sverige eller utomlands. Arbetet innefattar heltidsstudier (minst 40h i veckan) under 20 veckor där man kan utföra ett experimentellt, epidemiologiskt, kvalitativt eller kliniskt projekt. Projektet utförs i anslutning till en forskargrupp och är normalt en del av gruppens pågående forskning. Examensarbetet skall slutligen presenteras dels muntligt och dels via en inlämnad skriftlig rapport. Dessutom ska en poster presenteras och opponering av en annan students examensarbete genomföras under två obligatoriska redovisningsdagar.

För att vara behörig till kursen (EXA931) behöver samtliga kurser på programmets terminer 1-6 vara godkända. Vidare behöver samtliga kurser på termin 7 vara genomgångna samt en projektplan färdigställd.

Canvas-aktiviteten ”EXA931 HX Inför Examensarbetet” kommer du att få tillgång till i början av termin 7. Under denna aktivitet ges ytterligare information om examensarbetet, intresseanmälan av exjobb utomlands, lista på möjliga projekt och mer.

Examensarbete utomlands

Om du är intresserad av att utföra examensarbetet utomlands anmäler du ditt intresse till kursledningen under termin 7 via aktuell Canvas-aktivitet.

Examensarbete på Sahlgrenska akademin

Om du är intresserad av att utföra examensarbetet på Sahlgrenska akademin kommer det i början av termin 8 (februari-mars) att publiceras en lista på möjliga exjobbsprojekt via aktuell Canvas-aktivitet.

Examensarbete på annan plats/ort (inom Sverige)

Det finns även möjlighet att utföra examensarbetet på annan plats/ort utanför Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska universitetssjukhuset, till exempel vid andra universitet i Sverige eller inom läkemedelsindustrin. Kontakta kursledningen för mer information. Se kontaktuppgifter till vänster under ”Kontakt - specifik kurs”.

Studera utomlands

Image
studera utomlands

Ansökningsperioder 

Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 8 (valbara kurser)

Urvalskriterier för utbytesstudier

Termin 9

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom.

Ingeborg Herbertsson
Ingeborg Herbertsson
International Coordinator