Länkstig

Nu kan du logga in med studentkontot för att använda Copilot med Bing

Publicerad

Nu kan du logga in i det AI-drivna chatverktyget Copilot med Bing (före detta Bing Chat Enterprise) med ditt studentkonto. Genom att logga in i verktyget skyddas din användardata och kan inte läcka ut utanför universitetet.

Copilot med Bing kan exempelvis användas att snabbt generera text, grafer eller illustrationer, analysera och jämföra data och summera texter och dokument. Tjänsten hette tidigare Bing Chat Enterprise men Microsoft kallar nu samtliga sina AI-verktyg Copilot.

I webbläsaren Microsoft Edge loggar du in genom att klicka på den lilla profilen i övre vänstra hörnet av webbläsaren. Du loggar in med användarnamnet och lösenordet till ditt studentkonto.

För att fälla ut chatten klickar du på Copilot-symbolen i övre högra hörnet i webbläsaren. En grön ikon med texten "Skyddad/Protected" anger att du är inloggad i rätt version av tjänsten:

Bild av hur det ser ut i Microsoft Edge när du är inloggad

Kom ihåg att du inte får mata in information i chatten som innehåller personuppgifter eller andra känsliga uppgifter.

Mer information om hur generativ AI får användas i studierna, samt begränsningarna i AI-verktygen, hittar du här:

Vägledning vid användning av generativ AI i studierna