Bild
En person spelar på en flygel
Foto: Johan Wingborg

Högskolan för scen och musik

På den här sidan guidar vi dig till information gällande Högskolan för scen och musik: lokaler, organisation, stöd och vem du kontaktar om något inte funkar. Vi guidar dig även vidare i frågor gällande dina studier. 

Om du studerar till lärare får du även information från Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

När du loggar in med ditt student-ID på Studentportalen, anpassas informationen efter dig och den utbildning du studerar via "Min Sida".

Så funkar nya Studentportalen

Nyheter och evenemang

Håll dig uppdaterad om nyheter och evenemang som rör dina studier på Studentportalen. Det kan bland annat vara säkerhetsmeddelanden, stipendieinformation och kommande evenemang. Du hittar dessa på "Min sida". Om du vill dela viktig information med andra studenter, kontakta oss på nyhetsbrev@hsm.gu.se så hjälper vi dig med distributionen.

Om Högskolan för scen och musik

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Konstnärliga fakulteten
Kontaktinformation
Postadress
Box 210
40530
Göteborg
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261
Göteborg

Lokaler

Högskolan för scen och musik finns på fyra platser:

 • Eklandagatan 86
 • Åvägen 24 (Brewhouse)
 • Vasagatan 50 (HDK-Valand)
 • Triörgatan 1 (Andra stället)

Information om var utbildningsprogrammen och kurserna har sina hemvister, vilka salar som finns och vilka medarbetare som är på plats hittar du på sidan:
Hitta på universitetet

Våra lokaler är avsedda för studier och inlärning inom konstnärliga och pedagogiska områden. Vi delar ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en positiv studie- och arbetsmiljö. Tänk på hur ditt beteende påverkar möjligheten för andra att studera och lära.

Trivsel- och ordningsregler

 • Tillträde för studenter: kl. 07.00–00.00 under terminstid.
 • Lokaler och utrustning får endast användas för högskolans verksamhet.
 • Ta ej instrument och utrustning från lokaler utan medgivande.
 • Privat undervisning är ej tillåten.
 • Förtäring endast i uppehållsutrymmena och studentområden.
 • Lärare och studenter delar ansvar för att ställa i ordning lektionssalar efter användning.
 • Släck lampor och stäng fönster efter användning.
 • Lås alltid dörrar till undervisnings- och ensemblesalar.
 • Förvara personliga ägodelar i skåp eller förråd.
 • Håll värdesaker och instrument under uppsikt. Personliga tillhörigheter är inte försäkrade via GU.
 • Cellister och kontrabasister använder alltid stackelskydd.
 • Låsta dörrar får inte ställas upp och lämnas obevakade.
 • Högskolan för scen och musik utkräver ekonomiskt ansvar för skadegörelse, avsiktlig såväl som oavsiktlig. Personen debiteras reparationens kostnad. Samma gäller för falskt brand- eller inbrottslarm vid nödutgångar.

Biblioteket för musik och dramatik (Göteborgs universitetsbibliotek)

På Humanistiska biblioteket finns en avdelning för musik och dramatik som rymmer en stor notsamling, musiklitteratur, pjäsmanus och studieplatser i anslutning till samlingarna.
Biblioteket för musik och dramatik

Vilrum/stilla rum

På Eklandagatan 86, i rum 2460, finns vårt stilla rum öppet för dig när du behöver en stund av ro, eftertanke, bön eller meditation. Det är alltid tillgängligt med din studentnyckel. Använd gärna skylten "ledig/upptaget" på dörren för att signalera din närvaro.

Posthantering

Varje studentgrupp har tillgång till ett gemensamt postfack som är placerat på Eklandagatan 86, vid hissen på plan 3. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera ert postfack.

För meddelanden till lärare, administrativ personal, teknisk personal och andra, finns deras postfack på Eklandagatan 86, plan 2 och 3 i hus 1.

Avtal för fest eller annat arrangemang

Är du student på Högskolan för scen och musik och planerar att arrangera en fest med dina studiekollegor? För att boka en lokal för din fest, bör du fylla i formuläret "Avtal vid nyttjande av lokal för fest eller annat arrangemang (PDF)". Din bokning blir officiell först när den har godkänts och bekräftats av Högskolan för scen och musik.

 

Relaterad info:

Organisation och studentrepresentation

Institutionens ledning

 • Prefekt: Jesper Lundgren
 • Proprefekt: Jonas Simonson
 • Viceprefekt utbildning: Monica Danielson
 • Viceprefekt forskning: Anders Hultqvist
 • Viceprefekt forskarutbildning: Carina Borgström Källén

Studentrepresentation i råd och grupper

Genom att vara medlem i Konstkåren har du möjlighet att få inflytande över det som händer på institutionen. Studenterna har rätt att vara representerade i råd och grupper som bereder eller beslutar i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Konstkåren väljer vilka studentrepresentanter de utser till de olika råden.

Konstkåren

Fasta, rådgivande forum med studentrepresentanter

 • Institutionsrådet
 • Ledningsrådet 
 • Forskningsrådet 
 • Utbildningsrådet 
 • Arbetsmiljögruppen 
 • Kollegiernas ledningsgrupper: pedagogik, scenkonst, klassisk musik och kyrkomusik, musik, forskning och forskarutbildning 
 • Jurygrupper vid antagning

Studentinflytande

När något inte fungerar

Campusservice

Campusservice hjälper till med:

 • Lås, larm och kortaccesser
 • Brandsäkerhet
 • Lokalvård och källsortering
 • Möbler och möblering av lokaler
 • Felanmälningar som gäller fastigheten och fast teknik
 • Utlåning av enklare audio-video-utrustning (endast vid Eklandagatan 86)

Kontakta Campusservice

Observera att det är olika kontaktuppgifter beroende på vilken byggnad du befinner dig i.

 • Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse) och Triörgatan 1 (Andra stället)
  Serviceanmälan: service.lorensberg@gu.se
  Besöksadress: Eklandagatan 86
  Telefon: 031-786 4155
  På Eklandagatan 86 finns en expedition som är öppen vardagar kl. 13.00–15.00.

 • Kristinelundsgatan 6–8 (HDK-Valand)
  Serviceanmälan: service.hdk@gu.se
  Besöksadress: Kristinelundsgatan 6–8
  Telefon: 031-786 4890
 • Vasagatan 50 (HDK-Valand)
  Serviceanmälan: service.valand@gu.se
  Besöksadress: Vasagatan 50
  Telefon: 031-786 5140
 • För service vid bokningar i Studenternas hus och Vasaparken:
  Receptionen Vasaparken
  Serviceanmälan: service.vasa@gu.se
  Besöksadress: Universitetsplatsen 1
  Telefon: 031-786 2400
 • Campuschef Henric Snygg
  Telefon: 031-786 1012
  E-post: henric.snygg@gu.se

Kontakt

Om du fortfarande har frågor efter att du har läst igenom informationen på studentportalen, är du välkommen att kontakta oss.

Studievägledning

På Högskolan för scen och musik har program- och kursansvariga studievägledarfunktion och svarar på frågor om utbildningarna. Via "Min sida" hittar du kontaktuppgifter till din program- eller kursansvarig.

Utbildningsexpedition

Utbildningsexpeditionen svarar på frågor om registrering, resultat, intyg, förkunskapskrav och andra utbildningsrelaterade funderingar.
Plats: Eklandagatan 86, hus 1, plan 3
Öppettider: Tisdagar och torsdagar kl. 10.00–12.30
Telefon: 031-786 4020
E-post: utbildningsexpedition@hsm.gu.se

Teknik

Teknikenhetens uppdrag är att stödja utbildningarna i att uppnå sina pedagogiska mål. Teknikerna spelar en aktiv roll i studenternas inlärningsprocess, genomföring av evenemang och sköter tekniskt underhåll.
Evenemang: evenemang.musik@hsm.gu.se
Infrastruktur: teknik.musik@hsm.gu.se
Scenområdet: teknik.scen@hsm.gu.se

International office

Internationell handläggare svarar på frågor om studier och praktik utomlands.
Om internationella möjligheter på Studentportalen
Kontakt: jenny.hedlund@hsm.gu.se

Ofta efterfrågad information

Evenemang

Säsongsprogram

Högskolan för scen och musik ordnar regelbundet offentliga konserter och föreställningar. Du hittar information om dessa evenemang på vår hemsida i augusti för höstterminen och i januari för vårterminen. Alla konserter som är en del av säsongensprogrammet spelas in, inklusive slutproduktionerna på scenkonstområdet.

Evenemang på Högskolan för scen och musik

Ett smidigt sätt att hålla koll på dina studentkollegors offentliga konserter och föreställningar är att prenumerera på deras kalenderhändelser direkt i din egen kalender. Klicka på länken och följa instruktionerna:

Kalenderprenumeration för alla offentliga evenemang

Mediearkiv

Alla föreställningar och konserter som ingår i säsongsprogrammet och arrangeras av Högskolan för scen och musik dokumenteras. Om du vill få tag i inspelningar kan du höra av dig till evenemang.musik@hsm.gu.se.

OBS! Inspelningarna är skyddade av upphovsrätten.

Fribiljetter

Som student vid Konstnärliga fakulteten får du en (1) kostnadsfri biljett per evenemang som Högskolan för scen och musik arrangerar. Du kan hämta dina biljetter på billetto.se. Koden tillhandahålls i början av varje termin. För våren 2024 hittar du koden i nyheten "Fribiljetter för studenter". Om du vill köpa extra biljetter kan du göra det på Billettos webbplats.

Billetto.

Egna lunchevenemang

Du kan ordna ditt eget lunchevenemang för att öva att uppträda inför en publik. Dessa evenemang är öppna för alla och har fri entré, och de publiceras i kalendariet på vår hemsida. Om du vill organisera ditt evenemang, följ instruktionerna och fyll i ansökningsformuläret senast två veckor innan det planerade datumet för evenemanget.

Instruktioner och ansökningsformulär: Så här anordnar du ditt eget lunchevenemang

Marknadsföring av evenemang

Marknadsföring och biljettförsäljning för evenemang på Högskolan för scen och musik sköts generellt av våra kommunikatörer. Om du planerar att marknadsföra ditt eget evenemang, inklusive Facebook-events, vänligen kontakta oss på evenemang@hsm.gu.se så att vi kan samordna informationen om vår skolas verksamhet.

I slutet av varje månad skickar vi ut nyhetsbrevet "Evenemangsbrev från Högskolan för scen och musik" med detaljer om de kommande händelserna under nästa månad.

Prenumerera gärna: Evenemangsbrev från Högskolan för scen och musik

Biljetter och rabatter till andra institutioner

Studenter vid Högskolan för scen och musik kan njuta av förmånliga biljettpriser och rabatter på olika kulturinstitutioner och butiker. Tänk på att dessa rabatter kräver att du visar upp ditt GU-kort och att rabatterade biljetter inte är överlåtbara.

 • Dramaten i Stockholm: Studenter vid Högskolan för scen och musik kan få en gratis biljett per student per produktion. Föreställningen behöver äga rum under innevarande termin. Boka din biljett genom att mejla kundservice@dramaten.se och hämta den senast 60 minuter före föreställningen. Observera att du måste visa upp ett giltigt studieintyg! Erbjudandet gäller för ordinarie repertoar, förutsatt tillgänglighet.
  Så här får du ett studieintyg
 • Göteborgs Symfoniker: Institutionens studenter och anställda kan köpa biljetter till Göteborgs Symfonikers konserter för endast 20 kr. Erbjudandet gäller i mån av plats från öppning och senast 30 min före konsertstart. Dessutom kan heltidsstudenter förköpa biljetter till halva priset till konserter i GSAB:s regi.
  Endast kort eller Swish.
 • GöteborgsOperan: Institutionens anställda och studenter har möjlighet att köpa en biljett per person till GöteborgsOperans föreställningar för endast 90 kr, i mån av plats från kl. 15.00 föreställningsdagen. Dessa villkor gäller även för GöteborgsOperans egna anställda.
 • Göteborg Wind Orchestra (GWO): Studenter och anställda har tillgång till biljetter till Göteborg Wind Orchestras konserter till ett reducerat pris av 50 kr. Du kan hitta biljetter på GWO:s hemsida, gwo.se.
 • Folkteatern: Studenter och anställda har möjlighet att erhålla en gratis biljett genom att fråga efter kl. 15.00 föreställningsdagen. Detta erbjudande gäller för Folkteaterns egna föreställningar och är beroende av tillgänglighet. Gäller ej gästspel.
 • Angereds Teater: Studenter och anställda har möjlighet att erhålla en gratis biljett i mån av plats. Bokning via malin@angeredsteater.se dagen innan föreställningen efter kl. 15.00.
 • Stadsteatern/ Backa Teater/ Stora Teatern: Du kan ringa till Stadsteatern/Backa Teater/ Stora Teatern efter kl. 15.00 föreställningsdagen för att få en gratis biljett, beroende på tillgänglighet.
 • Gitarren AB: 10% rabatt på tillbehör och strängar
 • Törnrosa Blommor: 10% rabatt
 • Wennerströms musikaffär (stråk): 10% rabatt på strängar och utensilier
 • Ödmans Musik & Instrumentverkstad AB: 10% rabatt på tillbehör och vissa strängset

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.