Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten samlar utbildning, forskarutbildning och forskning inom områdena lärande, ledarskap och hälsa. All verksamhet finns i centrala Göteborg, huvudsakligen inom campus Rosenlund men även på Skånegatan.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har fyra institutioner och är huvudansvarig fakultet för alla lärarutbildningar vid Göteborgs universitet.  Programinstitution för Ämneslärarprogrammet finns på Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet.

Kontaktinformation
Postadress
Box 300
40530
Göteborg
E-post
ufkansli@ped.gu.se
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117
Göteborg

Våra lokaler

Bild
Bild på Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25. Huset består av en nyare glasad del och en ombyggd äldre.
Pedagogen, hus A, Västra hamngatan 25
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Pedagogen hus A - Utsikten 

Besöksadress: Västra Hamngatan 25

Här finns bland annat Servicecenter Pedagogen och Pedagogiska biblioteket.

Fakultetsledning och Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet, Administration och ledning för Institutionen för pedagogik och  specialpedagogik (IPS) samt för Programinstitution för Ämneslärarprogrammet inryms också i A-huset.

Bild
Bild på Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15. Huset är byggt som en kub med träpaneler och stora glaspartier.
Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Pedagogen Hus B - Åsikten

Besöksadress: Läroverksgatan 15

Här finns ledning och administration för Institutionen för pedagogik och didaktik (IDPP) samt för Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). 

Bild
Bild på Pedagogen hus C, Läroverksgatan 15. Huset är en äldre byggnad (1861) var ursprungligen Göteborgs elementärläroverk.
Pedagogen, hus C, Läroverksgatan 5.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Pedagogen Hus C - Insikten

Besöksadress: Läroverksgatan 5

Här finns ledning och administration för Institutionen för Institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI).

Studentkårens kontor (Göta studentkår, Utbildningsvetenskapliga sektionen) finns i C-huset. Entré via Läroverksgatan 7.

Idrottshögskolans hus

Besöksadress: Skånegatan 14 B

Här finns delar av Institutionen för kost- och idrottsvetenskaps verksamhet.

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet 

Besöksadress: Skolgatan 2

Här finns delar av Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet, bland annat handläggare för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), internationell handläggare samt samt antagningshandläggare för  Yrkeslärarprogrammet.

Kollektivtrafik

Närmsta hållplats (bussar och Spårvagn) är Grönsakstorget.

Spårarbeten vid Grönsakstorget

Ingen kollektivtrafik 5 augusti - 1 september till hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget. Kollektivtrafiken startar igen den 2 september fr. kl. 04.00. För mer information se Västtrafiks sida.

  Öppettider och studieplatser

  Sociala medier

  Följ oss gärna i våra sociala medier. Vi finns på:

  Studieplans- och VFU-webb

  Som lärarstudent har du en studieplan på webben. I denna kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång. Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

  Logga in på Studieplans- och VFU-webben

  Evenemang

  Visa alla
  evenemang