Länkstig

Blivande lärare i fritidshem kan delta i ett Nordiskt-baltiskt utbyte

Publicerad

Studenter på grundlärarprogrammets inriktning mot fritidshem deltog våren 2023 i en intensivkurs i hållbar utveckling, i Nyköbing Falster i Danmark. Våren 2024 kommer kursen, som finansieras genom Nordplus, att hållas på Island.

Blivande lärare i fritidshem deltog i utbyteskurs i Danmark

Våren 2023 deltog fyra studenter från grundlärarprogrammets inriktning mot fritidshem i en intensivkurs i hållbar utveckling, på Absalon professionshögskola i Nyköbing Falster i Danmark.  Våren 2024 kommer kursen att hållas på Island, på temat Social sustainability in afterschool programs in Scandinavia and Baltic countries. Kursen finansieras genom utbytesprogrammet Nordplus.

Bild
Studenter från länder i Norden och Baltikum på intensivkurs i Nyköbing Danmark
Studenter från länder i Norden och Baltikum på intensivkurs i Nyköbing Danmark på temat på temat Social sustainability in afterschool programs in Scandinavia and Baltic countries
Foto: Catarina Andishmand

En av de fyra studenterna som följde med till Danmark var Eva-Lotta Karlsson, student på inriktningen för studenter med yrkeserfarenhet - ”GRY”:

Jag har fått med mig flera insikter. Till exempel att det är flera länder som är längre fram i sitt tänk kring hållbarhet. Jag trodde att Sverige låg i framkant men när jag hörde studenterna från de andra länderna prata blev jag både rörd och imponerad.

Tillsammans med studenter från andra nordiska länder och Baltikum fick de svenska studenterna  en överblick över forskning inom området hållbar utveckling. De fick också utveckla sin förmåga att arbeta med hållbar utveckling på ett sätt som främjar barns och ungdomars kunskapsutveckling, något som studenterna också visar sig ha nytta av även i andra kurser i programmet.

Till kursen LRFP61 hade jag stor nytta av denna intensivkurs då den till stor del handlar om hållbar utveckling. Jag kände att jag hade en större förförståelse om FN:s globala mål när vi arbetade med utomhuspedagogiken, säger Eva-Lotta.

Bild
Studenter redovisar på kurs i hållbar utveckling
Grundlärarstudenter redovisar hållbar utveckling i Sverige<br /> Foto: Catarina Andishmand
Foto: Catarina Andishmand

För Elise Wallmon, också hon en av studenterna som följde med till Danmark, blev kursen ett sätt att utmana sig själv och våga ta ett kliv framåt i sociala sammanhang. Genom kursen fick hon också nya vänner som hon nu fortsätter att hålla kontakt med.

 ”Framför allt känner jag att jag lärt mig mer om mig själv” (Elise Wallmon)

Både Eva-Lotta och Elise rekommenderar andra studenter att ta chansen att söka kursen, om de får möjlighet.

Det är ett spännande sätt att ta sig an andra länders kulturer och även om det kunde kännas lite läskigt och ovant att bara prata engelska så sitter alla i samma båt, och både lärare och studenter hjälps åt, säger Eva-Lotta.

Före kursen fick studenterna förbereda sig genom att läsa gemensamma artiklar samt välja ett av fem underteman som de arbetade med i mixade grupper under veckan. Under fem dagar fick sedan studenter och lärare från fyra länder möta ett blandat innehåll med föreläsningar, team-building, studiegruppsarbete, praktiska workshop, gemensamma middagar och sightseeing.

Bild
Studenter grupparbetar
Grundlärarstudenter från Norden och baltikum länder grupparbetar om hållbar utveckling
Foto: Catarina Andishmand

”Överlag var det en mycket positiv upplevelse att som lärare att få delta tillsammans med studenterna i ett internationellt utbyte!” (Karin Lager, programledare)

I maj 2023 stod även Göteborgs universitet värd och tog emot 10 studenter och två lärare från University College i Viborg, Danmark, också detta inom ramen för ett Nordplusnätverk.

– Vårt samarbete med VIA University College har byggts upp under lång tid och har nu äntligen lett till att våra studenter kan mötas. Under VFU-period tre, LRVU 30, kan våra studenter göra två veckors praktik utomlands, säger Catarina Andishmand, lärare på Grundlärarprogrammet.

Ansökan till intensivkursen på Island

För information om dina möjligheter att delta i en intensivkurs på Island VT24 inom Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem kontakta:

Catarina Andishmand
Catarina Andishmand
Universitetslektor

 

Ansökan till utlands-VFU HT24

Studenter på Grundlärarprogrammet, inriktning mot fritidshem

Hösten -24 kommer det att vara möjligt för grundlärarstudenter/fritidshem att göra VFU utomlands i LRVU 30. Du som student har möjlighet att hitta en egen VFU plats men genom vårt samarbete med VIA college i Danmark erbjuder vi två-tre platser för VFU i Viborg.

Genom vårt samarbete med VIA college i Danmark och att vi ingår i ett Nordplus nätverk finns goda möjligheter att få ekonomiskt bidrag till VFU i Viborg.

Om du funderar på att hitta en egen VFU plats så ska du tänka på att den mottagande skolan ska ha en läroplan och att du ska kunna undervisa i någon ”afternoon” verksamhet. Dessutom behöver skolan tillhandahålla en handledare. Skolan behöver inte täcka några kostnader för dig. Du står själv för resa, kost och logi under din vistelse men möjlighet att söka stipendium finns.

Studerar du på ett annat program/inriktning?

Nästa ansökningsomgång till Utlands-VFU är omkring 1 april till hösten 2024.

Om du nomineras till ett utbyte inom NORDLYS får du Erasmus-stipendium för dina utbytesstudier för att täcka ökade kostnader i samband med resan.

För generell information om VFU utomlands kontakta:

Susanne Eklöf Brunnander
Studievägledare för utlands-VFU
  Nordplus och Nätverket Extended Education

  Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

  Nätverket Extended education - After school programs and leisure pedagogics in Scandinavia and the Baltics startade 2016 och har sedan 2017 fått medel från Nordplus för att genomföra intensivkurser i Danmark, Island och Litauen på olika teman.

  Det övergripande syftet med nätverket är att öka kvaliteten i utbildningen av lärare och pedagoger inom fritidspedagogik. Nätverket utsågs 2020 av Nordplus till Best practice network i konkurrens med hundratals andra nordiska nätverk.


  Publicerad av:
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande