Bild
Student på spårvagn
Foto: Natalie Greppi

Masterprogram i utbildningsledarskap

Program
L2MIU
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Masterprogram i utbildningsledarskap på gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på masterprogrammet i utbildningsledarskap.

Kontakt

Programledare och studierektor: Anna Hulterström (anna.hulterstrom@gu.se)
Studievägledare: Helen Ziser (helen.ziser@gu.se)
Studieadministratör: Carita Olausson (ips.studieadmin@ped.gu.se)

Utbildningen leder till en masterexamen i utbildningsledarskap.

Programmets utfasning 

Programmet är under utfasning och tar inte längre in några nya studenter. Sista antagningen var HT21.  Du som är registrerad student har självklart möjlighet att avsluta dina studier enligt ordinarie studiegång. Då söker du dina valbara kurser precis som vanligt och enligt den information som brukar skickas ut via Canvas. Nedan hittar du terminer för när kurserna ges för sista gången inom programmet.  Notera att sista angiven termin ligger ett år efter att sista studentgruppen har läst kursen enligt ordinarie studiegång.

Flera kurser kan komma att fortsätta att erbjudas efter dessa datum men då enbart som fristående kurser.

Utöver de ordinarie examinationstillfällen på dessa sista kurstillfällen erbjuds ytterligare två examenstillfällen under det efterföljande året i enlighet med Göteborgs universitets regler för kursplaner (Dnr GU 2019/522). 

Har du frågor kring din studiegång, hur du kan avsluta dina studier på bästa sätt eller om de olika vägarna till en masterexamen är du varmt välkommen att kontakta studievägledare Helen Ziser (helen.ziser@gu.se).

Har du inte avslutat någon av nedan kurser enligt din ordinarie studiegång kommer du få ett mail från oss där du blir ombedd att anmäla dig om du vill slutföra kursen på den sista terminen.

Beslut om avveckling

MLE100 Utbildningsledarskap HT23
PDA007 Skoljuridik och myndighetsutövning 15 hp VT23
PDA118 Arbetslivets pedagogik II 15 hp VT23
PDA103 Strategier för personalutveckling HT24
PDA113 Vuxnas lärande, 15 hp HT24
PDA105 Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling, 15 hp VT25
PDA006 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv, 15 hp VT25
PDA106 Kvalitet och utvärdering inom utbildning 15 hp HT25
PDA104 Aktionsforskning och skolutveckling 15 hp HT25
PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II 15 hp VT26
PDAU62 Examensarbete i utbildningsledarskap 30 hp HT26