Bild
Studenter utanför Pedagogen
Foto: Natalie Greppi

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Program
S2PEA
3 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning på gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning.

Kontakt

Programledare och studierektor: Giulia Messina Dahlberg (giulia.messina.dahlberg@gu.se​​​​​​​​​​​​​​)
Studievägledare: Helen Ziser (helen.ziser@gu.se)
Studieadministratör: Carita Olausson (carita.olausson@gu.se)

Programråd

Programrådet är ett rådgivande organ med uppdrag att rekommendera hur de båda programmen bör utvecklas samt bereda och föreslå innehållsliga förändringar.

Ordförande för programrådet är Anette Olin (anette.olin@ped.gu.se).

Utbildningens avveckling

Programmet är under utfasning och tar inte längre in några nya studenter. Sista studentkullen antogs HT21.

Du som är registrerad student har självklart möjlighet att avsluta dina studier enligt ordinarie studiegång. Då söker du dina valbara kurser precis som vanligt och enligt den information som brukar skickas ut via Canvas. Nedan hittar du datum för när kurserna ges för sista gången inom programmet. Flera kurser kan komma att fortsätta att erbjudas efter dessa datum men då enbart som fristående kurser.

Utöver de ordinarie examinationstillfällen på dessa sista kurstillfällen erbjuds ytterligare två examenstillfällen under det efterföljande året i enlighet med Göteborgs universitets regler för kursplaner (Dnr GU 2019/522).

Beslut om avveckling

Har du frågor kring din studiegång, hur du kan avsluta dina studier på bästa sätt eller de olika vägarna till en masterexamen är du varmt välkommen att kontakta studievägledare Helen Ziser (helen.ziser@gu.se).

Har du inte avslutat någon av nedan kurser innan angiven termin kommer du få ett mail från oss där du blir ombedd att anmäla dig om du vill slutföra kursen på den sista terminen.

Kurs

Avslutas

PDA104 Aktionsforskning och skolutveckling, 15 hp

HT25

PDA109 Aktionsforskning som forskningsfält, 15 hp

VT23

PDA110 Utvecklingsarbete och forskningsmetod, 15 hp

HT23

PDA006 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv, 15 hp

VT25

PDA105 Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling, 15 hp

VT25

DIM200 Didaktiska forskningsinriktningar I, 15 hp

HT24

PDA113 Vuxnas lärande, 15 hp

HT24

PDA114 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju, 5 hp

HT24

PDA115 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Observation, 5 hp

HT24

PDA116 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät, 5 hp

HT24

PDA450 Språkdidaktik I, 15 hp

VT25

PDA111 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi, 15 hp

VT25

PDA162 Examensarbete i pedagogik, 30 hp

HT26

Utbildningen leder till en masterexamen i pedagogik.

Länk till Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning | Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet (gu.se)