Bild
Students
Foto: Natalie Greppi

Pedagogik, kandidatprogram

Program
S1PED
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Pedagogik, kandidatprogram på gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på kandidatprogrammet i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Programledare och studierektor: Giulia Messina Dahlberg (giulia.messina.dahlberg@gu.se)
Studievägledare: Helen Ziser (stvl.pedagogik@ped.gu.se) tel: 031-786 20 49
Telefontider: tis, tors kl. 10.00–11.00, ons kl. 13.00–14.00
Studieadministratör: Patricia Perla (ips.studieadmin@ped.gu.se) tel: 031-786 22 80

Programråd

Programrådet har i uppdrag att utveckla programmet och arbeta för långsiktig, strategisk programutveckling. Programrådet består av ordförande, programledare och ledamöter som representerar studenter och lärare vid programmet samt representanter från externa verksamheter. 

Kontakt 

Daniel Bergh, programrådsordförande (daniel.bergh@gu.se)
Fanny Fasth, studentrepresentant (gusfastfa@student.gu.se)
Hampus Wiksten, studentrepresentant (gushampwi@student.gu.se)
Beatrice Jarlegren, studentrepresentant (gusjarlbe@student.gu.se)

Ta del av programrådets arbete

För att ta del av programrådets mötesanteckningar, skicka ett mejl till ips.studiadmin@ped.gu.se.

Vill du få inflytande eller insyn i programmets utveckling så uppmuntras du att kontakta någon av programrådets studentrepresentanter, eller att själv bli studentrepresentant via din studentkår.

Läs mer om att vara studentrepresentant.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för pedagogik, kandidatprogram 180 hp 

Studiegång

Du läser programmets kurser vid tre olika institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) som också ansvarar för programmet,  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL).

Programmets obligatoriska kurser som du ser nedan behöver du inte söka till utan du antas automatiskt så länge du uppfyller kursens förkunskapskrav. Vilka förkunskapskraven är hittar du i kursplanerna som finns länkade nedan. 

Under termin 4 finns inga obligatoriska programkurser. Inför denna termin behöver du söka kurser på antagning.se under ansökningsperioden mellan den 15/9 och 15/10.  Ett exempel på lämplig kurs att söka är: PDG031 Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus, 30 hp

Termin 4 kan också med fördel nyttjas för utbytesstudier vid universitet utomlands. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till International Student Office för vägledning om utbytesstudier.

Programmets kurser per termin

Klicka på länkarna nedan för att läsa kursplanerna för varje kurs.

Termin 1 

Termin 2

Termin 3

Termin 4 

Valfria kurser omfattande 30 hp. Möjlighet till utbytesstudier eller praktik utomlands.  

Termin 5

Termin 6