Bild
Speciallärare undervisar lågstadieelev

Speciallärarprogrammet

Program
L2SLP
3 år
90 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Speciallärarprogrammet på gu.se.

Välkommet till programsidan för dig som är student på Speciallärarprogrammet.

Kontakt

Programledare: Gunilla Westman Andersson (gunilla.andersson@gu.se)
Studierektor och biträdande programledare: Malin Eliasson (malin.eliasson@gu.se)
Studievägledare: Tina Mathé (stvl.spec@ped.gu.se) tel: 031-786 22 29, telefontider: tis, tors kl. 10-11, ons. kl. 13-14
Studieadministratör: Erica Kopp (ips.studiadmin@ped.gu.se) tel: 031-786 28 53

Programråd

Programrådet för Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet är ett rådgivande organ med uppdrag att rekommendera hur de båda programmen bör utvecklas samt bereda och föreslå innehållsliga förändringar.

Ordförande för programrådet är Shruti Taneja Johansson (shruti.taneja.johansson@ped.gu.se). Studentrepresentanter saknas i nuläget.

Ta del av programrådets arbete

Minnesanteckningar från programrådets senaste möte hittar du här: Programråd 2023-04-20  För att ta del av tidigare mötesanteckningar, skicka ett mejl till ips.studiadmin@ped.gu.se.

Vill du få inflytande eller insyn i programmets utveckling så uppmuntras du att kontakta någon av programrådets studentrepresentanter, eller att själv bli studentrepresentant via din studentkår.

Läs mer om att vara studentrepresentant.

Utbildningsplan

Utbildningsplan Speciallärarprogrammet 

Studiegång 

Programmets obligatoriska kurser som du ser nedan behöver du inte söka till utan du antas så länge du uppfyller kursens förkunskapskrav. Vilka förkunskapskraven är hittar du i kursplanerna som finns länkade nedan. Kurserna under termin 1, 2 och 5 läser du tillsammans med studenterna på Specialpedagogprogrammet. Termin 3, 4 och 6 läser du kurser som är kopplade till den specialisering du är antagen till.  Du läser en kurs per termin. 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5 

Termin 6