Bild
Huvudbild för Psykoterapeuprogrammet. En bok med ordet psykologi överstruket med rosa penna
Psykologi
Foto: Adobe Stock

Välkommen till Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Program
S2PTE
3 år
90 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Psykoterapeutprogrammet på gu.se.

Här har vi samlat kontaktuppgifter och information till dig som studerar på Psykoterapeutprogrammet.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar före eller under din studieperiod, är du välkommen att kontakta oss:

Chrissie Evling, studievägledare
Jonathan Thor, utbildningsadministratör - PDT och KBT
Jasmina Nikolic, utbildningshandläggare - Familj

Student på programmet

Innan du börjar programmet bör du läsa all information på sidan Ny student. När du har blivit antagen måste du registrera dig i tid på de inledande kurserna på termin 1, annars förlorar du din plats på programmet.

Även när du är student på termin 2 till 6 behöver du registrera dig på respektive termins kurser. Om du läser en kurs som går över flera terminer behöver du även fortsättningsregistrera dig vid terminsstart. Registreringen öppnar en vecka innan terminsstart och stänger en vecka efter terminsstart.. Detta är bland annat viktigt för att du ska få ditt studiemedel och finnas med på deltagarlistor på respektive kurs.

Programmets tre inriktningar

  1. Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) - Ges av Psykologiska institutionen
  2. Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi (PDT) - Ges av Psykologiska institutionen
  3. Familje- och systemorienterad psykoterapi (Familj). - Ges av Institutionen för socialt arbete

På Psykoterapeutprogrammet studerar du under 6 terminer (3 år på halvfart). Du studerar 15 hp varje termin.

Terminsindelning - KBT 

Ges av Psykologiska institutionen

Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, 90 hp
 

Termin 1

PT2230 Introduktion, 1,5 hp
PT2251 Psykoterapeutisk teori och metod I, KBT 4,5 hp
PT2252 Diagnostik, KBT, 3 hp
PT2240 Professionsetik och juridik, 3 hp
PT2250 Vetenskaplig metod I, 3 hp

Termin 2

PT2253 Psykoterapeutisk teori och metod II, KBT, 12 hp
PT2226 Handledning och metodkurs i individualpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 3 hp (del av 19 hp)

Termin 3

PT2254 Psykopatologi, KBT, 5 hp
PT2255 Psykoterapeutisk teori och metod III, KBT, 6 hp
PT2226 Handledning och metodkurs i individualpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 4 hp (del av 19 hp)

Termin 4

PT2256 Psykoterapeutisk teori och metod IV, KBT, 3 hp
PT2260 Vetenskaplig metod II, 5 hp
PT2270 Självständigt arbete, 3 hp (del av 15 hp)
PT2226 Handledning och metodkurs i individualpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 4 hp (del av 19 hp)

Termin 5

PT2270 Självständigt arbete 12 hp(del av 15 hp)
PT2226 Handledning och metodkurs i individualpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 3 hp (del av 19 hp)

Termin 6

PT2267 Psykoterapeutisk teori och metod V, KBT, 5,5 hp
PT2280 Psykoterapi och evidens, 4,5 hp
PT2226 Handledning och metodkurs i individualpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 5 hp (del av 19 hp)

Terminsindelning - PDT

Ges av Psykologiska institutionen

Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi, 90 hp
 

Termin 1

PT2230 Introduktion, 1,5 hp
PT2231 Psykoterapeutisk teori och metod I, PDT 4,5 hp
PT2232 Diagnostik, PDT, 3 hp
PT2240 Professionsetik och juridik, 3 hp
PT2250 Vetenskaplig metod I, 3 hp

Termin 2

PT2233 Psykoterapeutisk teori och metod II, PDT, 12 hp
PT2224 Handledning och metodkurs med psykodynamisk inriktning, 3 hp (del av 19,0 hp)

Termin 3

PT2234 Psykopatologi, PDT, 5 hp
PT2235 Psykoterapeutisk teori och metod III, PDT, 6 hp
PT2224 Handledning och metodkurs med psykodynamisk inriktning, 4 hp (del av 19,0 hp)

Termin 4

PT2236 Psykoterapeutisk teori och metod IV, PDT, 3 hp
PT2260 Vetenskaplig metod II, 5 hp
PT2270 Självständigt arbete, 3 hp (del av 15 hp)
PT2224 Handledning och metodkurs med psykodynamisk inriktning, 4 hp (del av 19,0 hp)

Termin 5

PT2270 Självständigt arbete, 12 hp(del av 15 hp) 
PT2224 PT2224 Handledning och metodkurs med psykodynamisk inriktning, 3 hp (del av 19,0 hp)

Termin 6

PT2247 Psykoterapeutisk teori och metod V, PDT, 5,5 hp
PT2280 Psykoterapi och evidens, 4,5 hp
PT2224 Handledning och metodkurs med psykodynamisk inriktning, 5 hp (del av 19,0 hp)

Kursinformation i Canvas, KBT & PDT

På respektive Canvassida hittar du kursplan, litteraturlista och schema, som du har tillgång till utan att vara inloggad. Innan du är registrerad på kursen når du dem via programmets samlingssida. När du är registrerad på en kurs kommer du ha tillgång till allt material på den kursens Canvassida

Samlingssidan i Canvas hittar du här (KBT&PDT)  Psykologiska institutionen

Terminsindelning - Familj

Termin 1

SW2262 Introduktion till Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familj 1,0 hp
SW2368 Vetenskaplig metod I, 3 hp
SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 5 hp (del av 30 hp)
SW2266 Familjeliv och systemperspektiv, 5 hp
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 1 hp (del av 20 hp)

Termin 2

SW2264 Dysfunktionella familjesystem och diagnostik, 8 hp
SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 4 hp (del av 30 hp)
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 3 hp (del av 20 hp)

Termin 3

SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 9 hp (del av 30 hp)
SW2265 Etik i psykoterapi, 3 hp
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 3 hp (del av 20 hp)

Termin 4

SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 4 hp (del av 30 hp)
SW2369 Vetenskaplig metod II, 5 hp
SW2566 Självständigt arbete (examensarbetet/uppsats), 3 hp
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 3 hp (del av 20 hp)

Termin 5

SW2566 Självständigt arbete (examensarbete/uppsats), 12 hp
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 3 hp (del av 20 hp)

Termin 6

SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 8 av 30 hp
SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 7 (del av 20 hp)

Kursinformation i Canvas, Familj

Mer information om respektive kurs finns i Canvas på varje kurssida. Information som är relevant inför programstart finns på kurssidan för introduktionskursen SW2262 Introduktion till Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familj.

Påverka din utbildning

Det finns olika möjligheter för dig som student på programmet att påverka din utbildning. 

Programnämnden för Psykoterapeutprogrammet

Programnämnden är ett beredningsorgan för Samhällsvetenskapliga fakulteten i frågor som rör psykoterapeutprogrammet. Det innebär bland annat att bereda frågor om organisation och innehåll, kvalitet och utveckling av psykoterapeutprogrammet. Nämnden har också till uppgift att vid behov revidera utbildningsplan och examensbeskrivning för programmet samt att upprätta verksamhetsberättelse för budgetåret och att svara på remisser. 

Programnämnden består av nio ledamöter: sex personer som utses av Samhällsvetenskapliga fakulteten och tre studentrepresentanter som utses av Göta studentkår.. Programsamordnaren är också ordförande i programrådet. Övriga ledamöter är företrädare för olika delar av utbildningen och kommer från Psykologiska institutionen och Institutionen för socialt arbete. 

Om du är intresserad av att bli studentrepresentant i programnämnden, är du välkommen att kontakta Göta studentkår. De kan ge dig mer information om hur du ansöker.

Göta studentkår