Bild
Grundskollärare och elever i klassrum

Vidareutbildning av lärare

Program
L1VAL
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Vidareutbildning av lärare (VAL) på gu.se.

För dig som är antagen till Vidareutbildning av lärare (VAL) vid Göteborgs universitet

Är du nyantagen student och har fått ett antagningsbesked? Då ska nu gå in på Ny student för att läsa mer om introduktion, registrering m.m.

Vid Göteborgs universitet genomförs studierna inom de lärarförberedande kurserna på halvfart dagtid (50%) med regelbundna campusträffar. Kommunikation mellan träffarna sker via nätet. Ämnesstudier genomförs vanligtvis på helfart på campus.

Kontakt

Programledare

Svarar på övergripande programfrågor.

Charlotte Nilsson
Charlotte Nilsson
Universitetsadjunkt


Studieplanering och vägledning

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30

Observera: Ingen telefontid 26/12 och 28/12

Postadress:
VAL Göteborgs universitet
Box 135, 405 30 Göteborg

Utbildningsplan

Studieplans- och VFU-webb

Som lärarstudent har du en studieplan på webben. I denna kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång. Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

Logga in på Studieplans- och VFU-webben

Studier i VAL

Antagning/tillgodoräkning

När du ansöker till VAL prövas vilka delar av dina tidigare studier som kan räknas i en svensk lärarexamen (tillgodoräkning). Din ansökan kan prövas mot flera olika examina, beroende på hur din tidigare utbildning på bästa sätt kan ingå i en lärarexamen utifrån din nuvarande tjänst. I ditt antagningsbesked står det vilken examen som du är antagen till. I din preliminära studieplan står det vilka kurser du behöver läsa för nå aktuell examen.

Inom de flesta lärarexamina som är aktuella i VAL ingår 90 högskolepoäng (hp) lärarförberedande kurser. En högskolepoäng (hp) motsvarar 1,5 veckas studier på heltid. Tidigare studier och/eller prövning av reell kompetens med godkänt resultat kan ligga till grund för tillgodoräkning. Resterande kurser innehåller kunskaper som är viktiga för att kunna arbeta som lärare i det ämne och stadium som du är verksam i. I samband med att du avslutar dina studier inom utbildningen registreras tillgodoräkningarna i det studieadministrativa systemet Ladok. För att tillgodoräkning av dina tidigare studier ska ske krävs att du avslutat samtliga kurser i din studieplan, och görs när du ansöker om en lärarexamen.