Image
Studenter sitter vid ett bord och diskuterar

Pedagogik, masterprogram

Programme
S2PED
4 years
120 credits (ECTS)

Read more about masterprogrammet i pedagogik at gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som läser masterprogrammet i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Programledare och studierektor: Giulia Messina Dahlberg (giulia.messina.dahlberg@gu.se), tel: 031-786 50 11
Studievägledare: Helen Ziser (stvl.pedagogik@ped.gu.se), tel: 031-786 20 49
Telefontider: tis, tors kl. 10.00–11.00, ons kl. 13.00–14.00
Studieadministratör, IPS: Isa Macao (ips.studieadmin@ped.gu.se), tel: 031-786 22 08

Programråd

Programrådet har till uppdrag att utveckla programmet och arbeta för långsiktig, strategisk programutveckling. Varje programråd består av ordförande, programledare och ledamöter som representerar studenter och lärare vid programmet samt representanter från externa verksamheter. 

Ordförande för masterprogrammets programråd är Monica Johansson (monica.johansson.3@gu.se). Studentrepresentant är Sofia Håkansson (gushakaso@student.gu.se).

Ta del av programrådets arbete

Minnesanteckningar från programrådets senaste möte hittar du här: S2PED Programråd 2023-05-25

För att ta del av fler mötesanteckningar, skicka ett mejl till ips.studieadmin@ped.gu.se.

Vill du få inflytande eller insyn i programmets utveckling så uppmuntras du att kontakta programrådets ordförande eller studentrepresentant. Du kan också själv ansöka om att bli studentrepresentant via din studentkår.

Läs mer om att vara studentrepresentant.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för pedagogik, masterprogram 120 hp 

Studiegång

Du läser programmets kurser vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) som också ansvarar för programmet. Du studerar på halvfart och läser därmed 15 hp per termin.

Programmets obligatoriska kurser som du ser nedan behöver du inte söka till utan du antas automatiskt så länge du uppfyller kursens förkunskapskrav. Vilka förkunskapskraven är hittar du i kursplanerna. 

Programmets kurser per termin och inriktning

Termin 1

 • PDA310 Pedagogisk kurs I, 15 hp

Termin 2

 • PDA320 Pedagogisk kurs II, 15 hp

Termin 3
Du läser en av följande insriktningsspecifika
kurser:

 • PDA311 Kurs 1 i utbildningsledarskap 15 hp
 • PDA312 Kurs 1 i specialpedagogik 15hp
 • PDA313 Kurs 1 i pedagogik 15 hp

Termin 4

 • PDA330 Kurs 1 i Metod och vetenskapliga teorier 15 hp

Termin 5
Du läser en av följande insriktningsspecifika
kurser:

 • PDA321 Kurs 2 i utbildningsledarskap 15 hp
 • PDA322 Kurs 2 i specialpedagogik 15hp
 • PDA323 Kurs 2 i pedagogik 15 hp

Termin 6

 • PDA340 Kurs 2 i Metod och vetenskapliga teorier 15 hp

Termin 7-8

Under termin 7–8 skriver du självständigt en masteruppsats som omfattar 30 hp och vars forskningsfrågor är knutna till din inriktning:

 • PDA331 Masteruppsats i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap 30 hp
 • PDA332 Masteruppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 30 hp
 • PDA333 Masteruppsats i pedagogik med inriktning mot pedagogik 30 hp

Utbildningen leder till en masterexamen i pedagogik.