Navigate to video: Välkommen till socionomprogrammet!
Video (0:56)
Välkommen till socionomprogrammet!
Image

Socionomprogrammet

Programme
S1SOP
3,5 years
210 credits (ECTS)

Read more about Socionomprogrammet at gu.se.

Hej och välkommen! Här har vi samlat information om ditt program. Så som din utbildningsplan, hur terminerna är upplagda och kontaktuppgifter om du vill ha hjälp eller stöd i dina studier.

Utbildningsplan

Student på programmet

 • Välkommen! Innan du börjar programmet rekommenderar vi att du läser informationen om Ny student.
 • När du har blivit antagen måste du registrera dig i tid , annars förlorar du din plats på programmet. 
 • Även när du är student behöver du registrera dig på respektive termins kurser vid terminsstart. Registreringen öppnar en vecka innan terminsstart och stänger en vecka efter terminsstart. Detta är bland annat viktigt för att du ska få ditt studiemedel och finnas med på deltagarlistor på respektive kurs.

  Så här registrerar du dig

Terminsindelning

Termin 1

SQ4111 Socialt arbete 30 hp

Kursen består av tre delkurser:

 • Delkurs 1, 1010 Introduktion till socialt arbete 10 hp
 • Delkurs 2, 1020 Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete 10 hp
 • Delkurs 3, 1030 Välfärdspolitik och socialt arbete 10 hp

Termin 2

SQ4121 Människans livslopp - utveckling och samspel 15 hp

SQ 4122 Juridik för det sociala arbetet 15 hp

Termin 3

SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik 15 hp

SQ4332 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I 7,5 hp

SQ4133 Fältanknutet vetenskapligt arbete (där du är i en verksamhet i två veckor och skriver en uppsats med en kursare) 7,5 hp

Termin 4

Terminen är uppdelad i tre profilområden. Du väljer  en kurs inom varje område som du vill läsa.

Profilområde 1, Barn och familj 10 hp

 • SQ4241 Barn, ungdom och familj
 • SQ4242 Familj och migration
 • SQ4243 Föräldraskap, kön och sexualitet

Profilområde 2, Omsorg autonomi och delaktighet 10 hp

 • SQ4244 Psykisk ohälsa
 • SQ4245 Funktionshinder
 • SQ4246 Äldre och åldrande

Profilområde 3, Social exkludering 10 hp

 • SQ4247 Missbruk och beroende
 • SQ4248 Kriminalitet
 • SQ4249 Fattigdom, försörjning och boende

Termin 5

SQ4451 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Termin 6

SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig forskn.metod II 7,5 hp

SQ4562 Vetenskapligt arbete (självständigt arbete med C-uppsats) 15 hp

SQ4263 Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa 7,5 hp

Termin 7 avancerad nivå

SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå 5 hp

Under terminen väljer du också en av följande kurser att fördjupa dig i: 

 • SQ5172 Psykosocialt arbete 25 hp
 • SQ5173 Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser 25 hp
 • SQ5174 Ledning och organisering av socialt arbete 25 hp
 • SQ5175 Socialpedagogik och social mobilisering 25 hp

Kontakt oss

Anna Haggård och Oskar Johansson
Utbildningsadministratör
Cecilia Flodén och Tina Bergendahl Olsson
Studievägledare
Elin Hultman
Studierektor socionomprogrammet
Tobias Davidsson
Tobias Davidsson
Studierektor socionomprogrammet