Bild
Foto: Monica Melton, Unsplash
Länkstig

Historiska kvinnorörelser

För studenter

Varmt välkomna till föreläsningar och samtal om Historiska kvinnorörelser med ett nutida perspektiv.

Konserter och föreställningar
Datum
6 mar 2024
Tid
16:00 - 18:00
Kostnad
Gratis

Bra att veta
Ingen föranmälan krävs.
Arrangör
Göteborgs universitet och KvinnSam

I samband med Internationella kvinnodagen bjuder Göteborgs universitet in till föreläsningar och samtal som belyser forskningen som görs och gjorts inom flera områden kopplade till jämställdhetsfrågor 

Program 
Eftermiddagen inleds med två föreläsningar om historiska kvinnorörelser som ger fördjupad kunskap och perspektiv på hur organisering sett ut genom historien. Du kommer också få en inblick i hur det ser ut idag och i andra delar av världen. Programmet avslutas med ett panelsamtal med föreläsarna och inbjuda representanter från Fredrika Bremer förbundet. 

16:00–16:10 
Inledning 

16:10–16:40 
Förortskvinnors feminismer: Från städernas uppkomst till demokratisering och konvivialitet med utrotningshotade arter

Förortskvvinnor, eller barrio women, har spelat en viktig roll i uppkomsten av bosättningar i den pågående urbana revolutionen. Genom deras aktivism har de bidragit till demokratisering av städerna och samhället. De senaste åren har kvinnors aktivism spelat en viktig roll inom de så kallad oceaniska vändningen, och spelat en avgörande roll i omställningen från jakt till omsorg för utrotningshotade arter som sköldpaddor och knölvalar. De visar vägar för en De-Extinction movement som vi behöver för att jag övervinna antropocenens värsta effekter.
Föreläsare: Juan Velasquez, docent i genusvetenskap

16:40–17:10
Över 100 år av kvinnoorganisering i Göteborg – vad är erfarenheterna? Hur går vi vidare?
Om Göteborgs kvinnorörelsers historia går det att läsa i ”Att ge upp har inte övervägts”. Bokens redaktör sammanfattar, lyfter fram några brännpunkter och ställer frågor om hur politisk organisering i framtiden kan se ut. 
Föreläsare: Lisbeth Stenberg, redaktör 

17:10–17:40
Presentation av KvinnSams verksamhet 
MedverkandeRachel Pierce, Forskningssamordnare, KvinnSam, Humanistiska biblioteken

17:40–18:00
Avslutande panelsamtal om historiska kvinnorörelser 
Medverkande: 
Juan Velasquez, docent i genusvetenskap; Lisbeth Stenberg, redaktör; Representant från Fredrika Bremer förbundet

Moderator
Rachel Pierce, Forskningssamordnare, KvinnSam, Humanistiska biblioteken

Om KvinnSam 
KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning är en unik resurs i Sverige. Vi bevakar och förtecknar litteratur om genusfrågor, samlar, ordnar och förtecknar kvinnohistoriskt arkivmaterial, ger referensservice samt ger stöd till utveckling och samordning av forskningsprojekt kopplade till KvinnSams samlingar. För att hitta liknande verksamheter får man gå utanför Nordens gränser.

KvinnSams handskriftsarkiv är unikt i Sverige och består i dag av drygt 600 hyllmeter arkivalier. Hos oss kan man hitta mycket historiskt material av och om välkända författare och politiker som Elin Wägner, Barbro Alving och Kerstin Hesselgren samt material från föreningarna som drev 1900s kvinnorörelser, inklusive Svenska kvinnors vänsterförbund, Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, Grupp 8 Göteborg och Kvinnohuset i Stockholm. Ett axplock ur dessa samlingar kommer ligga i en utställning om 8 mars historia mellan 1–17 mars, vid Humanistiska bibliotekets entré.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Fredrika Bremer-förbundets Göteborgskrets är en del av Sverige äldsta jämställdhetsorganisation. Fredrika Bremer-förbundet grundades 1884 med syfte att  arbeta för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet, och är öppet för både kvinnor och män. Göteborgskretsen bildades 1917 och verkar lokalt i Göteborgsområdet med medlemsaktiviteter, opinionsbildning och samverkan.