Länkstig

Nominera till Pam Fredmans pris 2024

Publicerad

Nu är det dags att nominera lärare och forskare vid Göteborgs universitet som gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet. Alla lärare och forskare vid universitetet kan nomineras.

Pam Fredman var rektor vid Göteborgs universitet 2006–2017. Som universitetets avskedsgåva till henne instiftades ett pris med tanke på det engagemang hon visat i frågor inom hållbar utveckling – särskilt social hållbarhet och livslångt lärande.

Priset, som består av ett diplom och ett bidrag till en institution/motsvarande om 20 000 kr per pristagare eller max 50 000 kr, ska användas till pristagarens professionella förkovran. Det delas ut vid universitetets promoveringshögtid i oktober varje år.

Nominera årets pristagare senast 31 mars

Alla studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet kan nominera.

Nomineringarna ska innehålla en motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras och ska skickas in till rektor senast den 31 mars 2024. En priskommitté behandlar därefter alla nomineringar och pristagare utses av universitetsstyrelsen.

Läs om Pam Fredmans pris på Medarbetarportalen

Av: Karoline Axelson