Konstnärliga fakulteten

Göteborgs universitet är en av landets största och främsta konstnärliga högskolor. På Konstnärliga fakulteten finns en, även internationellt sett, unik bredd av konstnärliga ämnen på grundnivå och avancerad nivå och vi bedriver även forskarutbildning.

Behovet av kritiska perspektiv och nya visioner för ett mer hållbart samhälle är lika stort som behovet av svar och lösningar. Våra studenter är med och skapar föreställningar om, och förutsättningar för framtiden. Vi är övertygade om att konst och kultur spelar roll när det gäller att möta utmaningar och klara omställningar.

Om Konstnärliga fakulteten

Typ av organisation
Fakultet
Underliggande institutioner
Kontaktinformation
Postadress
Box 141
40530
Göteborg
E-post
konstkansli@konst.gu.se
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261
Göteborg

Lokaler

Idag finns Konstnärliga fakulteten finns på flera olika adresser i centrala Göteborg samt i Dals Långed.

Konstnärliga

Mellan 2025 och 2027 kommer hela fakulteten och dess institutioner, HDK-Valand och Högskolan för scen och musik, att flytta in i det nya huset Konstnärliga (förutom verksamheten i Dals Långed). Konstnärliga är beläget vid Götaplatsen, mitt emellan Konserthuset och Göteborgs konstmuseum.

I Konstnärliga kommer vi att öka våra möjligheter att skapa en mer hållbar och framåtriktad verksamhet. Miljöer där studenter, lärare och forskare har möjlighet att mötas och experimentera, testa sina idéer, röra sig mellan tradition och förnyelse, mellan analog och digital teknik är centrala för studenternas och våra ämnens utveckling.  

Bild
Skiss över byggnaden Konstnärliga sedd från Götaplatsen

För mer information om Konstnärliga, besök sidan om huset och byggnationen på GU.se.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.