Ekotoxikologi, masterprogram

Program
N2TOX
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Ecotoxicology, Master Program på gu.se.

Här hittar du information om programmets upplägg och vilka kurser du kan läsa, vem du ska kontakta om du har frågor om din utbildning samt vad du behöver tänka på inför examensarbetet under sista året.

Hur är programmet upplagt?

Programmet är indelat i tre delar:

Introduktion

  • Grundläggande ekotoxikologi (ES2615), 7,5 hp
  • Environmental Impact Assessment (ES2419), 7,5 hp

Kärnkurser

  • Kemiska risker (ES2413), 15 hp
  • Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning (BIO435), 15 hp
  • Ekotoxikologi med ekologisk inriktning (BIO430), 15 hp

Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Gör det ett mindre arbete än 60 hp så läser du valfria kurser om 15 alt 30 hp i tillägg.

Läs mer om programmets upplägg här

När måste jag söka kurser och hur vet jag vilka jag kan välja?

De obligatoriska kurserna under första året blir du automatiskt antagen till. Sedan inför varje termin, år 2, måste du själv ansöka till de kurser du vill läsa via www.antagning.se. Enda undantaget är om du gör ett examensarbete som sträcker sig över två terminer, då blir du automatiskt fortsatt registrerad på kursen nästkommande termin.

Studievägledaren skickar ut programinformation inför valet av kursen till kommande termin. I programinformationen finner du information för just din kull om vilka kurser som gäller för dig. Det kan vara obligatoriska kurser eller förslag på kurser.

För att kunna ta ut en masterexamen i ekotoxikologi måste du ha läst kurser om minst 60 hp inom ekotoxikologi, varav minst 30 ska vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Dessutom ska sammanlagt minst 90 hp vara kurser på avancerad nivå. Men det finns alltså utrymme att komplettera utbildningen med kurser i andra relevanta ämnen. Det samlade kursutbudet för hela Göteborgs universitet hittar du under Hitta utbildning. Där kan du bland annat sortera utifrån ämne, nivå och termin.

Sista ansökningsdag är runt 15 oktober till vårterminen och 15 april till höstterminen. Om du har missat ansöka i tid, kan du till eventuellt göra en sen anmälan men notera att detta inte gäller alla kurser och att chanserna att komma in på populära kurser minskar.

Vem bestämmer över programmet?

Masterprogrammet i miljövetenskap drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv). Programrådet i miljövetenskap (PRÅM) har det samordnande ansvaret för alla miljövetenskapsprogrammen. Det leds av programrådsordföranden, som dessutom är studierektor på Institutionen för biologi och miljövetenskap. PRÅM består i övrigt av lärare vid olika institutionerna som undervisar inom kurser i miljövetenskap, studievägledare samt minst en studentrepresentant. 

Vill du engagera dig i programrådet? Kontakta Naturvetarsektionen på Göta Studentkår.

Vem ska jag kontakta?

Har du specifika frågor om våra olika kurser och utbildningsprogram? Kontakta i första hand våra studievägledare eller studieadministratörer. Kontaktuppgifter hittar du på sidan för  studievägledning.

Har du mer övergripande frågor om undervisningen på institutionen, kontakta utbildningsansvarig (proprefekt med ansvar för grundutbildningen) eller programrådsordförande.

Det finns dessutom en särskild koordinator för masterprogrammet, med huvudansvar för examenskurserna. Kontaktuppgifter till personal på BioEnv (se framförallt under Utbildningsfrågor)

Dags för examensarbete – vad måste jag tänka på?

Vad menas med examensarbete?

Examensarbetet är ett självständigt projekt som syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom något av miljövetenskapens forskningsområden och förbereda dig för arbetsliv eller vidare studier. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat. Dessutom ingår ett antal föreläsningar och seminarier.

Allmän information om examensarbeten inom biologi och miljövetenskap och vad du ska tänka på när du letar efter lämpliga projekt finns under Examensarbete och uppsats.

Du måste själv hitta en handledare och projekt

Alla examensarbeten måste ha en handledare. Vanligtvis jobbar du i någon av våra forskargrupper där ditt projekt blir en viktig kugge för att föra forskningen framåt. Det vill säga du kan inte räkna med att få fria händer att hitta på ett eget projekt.

Varje termin erbjuder vi en mängd spännande och aktuella projekt. Ditt arbete vara inom naturvetenskap med en inriktning inom ekotoxikologi (fysiologisk, ekologisk) och ha en vetenskaplig frågeställning. Du förväntas i god tid innan kursen startar ha tagit kontakt med tänkbara handledare inom universitetet. Du kan också hitta projekt utanför institutionerna, till exempel på företag eller myndigheter. I så fall måste det först ha godkänts av kursledare/examinator, och du måste även ha en intern handledare knuten till universitetet.

Vad krävs för att få påbörja ett examensarbete i ekotoxikologi?

För att kunna göra ett examensarbete inom programmet måste du ha kandidatexamen i naturvetenskap och minst godkänt resultat på kurserna under första året (Grundläggande i ekotoxikologi (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419), Kemiska risker (ES2413), Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning (BIO435) och Ekotoxikologi med ekologisk inriktning (BIO430)). Dessutom måste du ha sökt och vara antagen till en examenskurs samt ha en godkänd handledare.

Vilken examenskurs ska jag söka?

ES2540/ES2530/ES2520 Miljövetenskap: Examenskurs i ekotoxikologi (30/45/60 hp)
Kursen söks via antagning.se