Kandidatprogrammet i biologi

Program
N1BIO
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Biologi, kandidatprogram på gu.se.

Här hittar du information om programmets upplägg och vilka kurser du kan läsa, vem du ska kontakta om du har frågor om din utbildning samt vad du behöver tänka på inför examensarbetet under sista året.

Hur är programmet upplagt?

När du läser kandidatprogrammet i biologi följer du en bestämd studieordning under de inledande två terminerna, därefter kan du välja bland olika fördjupningskurser och kurser i stödämnen som kemi, geovetenskap eller statistik etc. Det första året samläser du med studenter på både kandidatprogrammet i molekylärbiologi och ämneslärarutbildningen.

När måste jag söka kurser och hur vet jag vilka jag kan välja?

I samband med att du blir antagen till programmet blir du automatiskt också antagen till den första terminens obligatoriska kurser. Du blir även antagen till kurserna på andra terminen. Glöm inte att tacka ja till kurserna när du får ditt antagningsbesked.

Från och med tredje terminen blir valfriheten större och du måste själv söka de flesta kurser du ska läsa via www.antagning.se. På sidan Mer om kandidatprogrammet i biologi har vi listat de kurser vi föreslår att man läser år två och tre. BIO172 och NTH001 är obligatoriska och dessa behöver du inte ehller söka, utan blir automatiskt antagen till. För att kunna ta ut en kandidatexamen i biologi måste du ha läst kurser om minst 90 hp inom biologi, varav minst 15 hp ska vara i form av ett examensarbete. Men det finns alltså utrymme att komplettera utbildningen med kurser i andra relevanta ämnen. Det samlade kursutbudet för hela Göteborgs universitet hittar du under Hitta utbildning. Där kan du bland annat sortera utifrån ämne, nivå och termin.

Samtliga biologikurser inom programmet inklusive första årets baskurser ges också som fristående kurs det vill säga du kan söka dem även om du inte är antagen till kandidatprogrammen i biologi eller molekylärbiologi.

Sista ansökningsdag är runt 15 oktober till vårterminen och 15 april till höstterminen. Om du har missat ansöka i tid, kan du till eventuellt göra en sen anmälan men notera att detta inte gäller alla kurser och att chanserna att komma in på populära kurser minskar.

Vem bestämmer över programmet?

Kandidatprogrammet i biologi drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) i nära samarbete med Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB). Under din utbildning läser du kurser på båda dessa institutioner. Du kan även läsa vissa kurser som ges av Institutionen för marina vetenskaper. Alla tre institutionerna har sin huvudsakliga hemvist i Natrium (Medicinaregatan 7b).

Programrådet i biologi har det samordnande ansvaret för alla biologiprogrammen. Det leds av programrådsordföranden, som dessutom är studierektor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, och består i övrigt av lärare på de tre institutionerna samt minst en studentrepresentant. 

Vill du engagera dig i programrådet? Kontakta Naturvetarsektionen på Göta Studentkår.

Vem ska jag kontakta?

Har du specifika frågor om våra olika kurser och utbildningsprogram? Kontakta i första hand våra studievägledare eller studieadministratörer. Kontaktuppgifter hittar du under Service och stöd/Studievägledning.

Har du mer övergripande frågor om undervisningen på institutionen, kontakta utbildningsansvarig (proprefekt med ansvar för grundutbildningen) eller programrådsordförande. Kontaktuppgifter till personal på BioEnv (se framförallt under Utbildningsfrågor).

Kontaktuppgifter till ansvariga på Institutionen för kemi och molekylärbiologi samt Institutionen för marina vetenskaper hittar du på respektive institutions externa websidor.

Dags för examensarbete – vad måste jag tänka på?

Navigate to video: Presentation av examensarbete inom biologi
Video (32:40)
Presentation av examensarbete inom biologi
Här finns en inspelad presentation där Lotta Kvarnemo går igenom det du behöver tänka på inför ditt examensarbete.

Vad menas med examensarbete?

Examensarbetet är ett självständigt projekt som görs inom ramen för någon av våra examenskurser och som syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom något av biologins forskningsområden och förbereda dig för arbetsliv eller vidare studier. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat. Dessutom ingår ett antal föreläsningar och seminarier kring boken ”Asking Questions in Biology”.

Allmän information om examensarbeten inom biologi och miljövetenskap och vad du ska tänka på när du letar efter lämpliga projekt finns under Examensarbete och uppsats som du hittar under Dina studier/Tentamen och examination. Där finns även listor över aktuella projekt.

Se även kursspecifik information på öppna kurssidor i Canvas  (gå till Sök kurser och sök på BIO602).

Du måste själv hitta en handledare och projekt

Alla examensarbeten måste ha en handledare. Vanligtvis jobbar du i någon av våra forskargrupper där ditt projekt blir en viktig kugge för att föra forskningen framåt. Det vill säga du kan inte räkna med att få fria händer att hitta på ett eget projekt.

Varje termin erbjuder vi en mängd spännande och aktuella projekt, som spänner över allt från studier på cell- och molekylärnivå till integrativ fysiologi till släktskapsanalyser till ekologi till naturvårdsbiologi, med fokus på djur, svampar, mikroorganismer eller växter. Du förväntas i god tid innan kursen startar ha tagit kontakt med tänkbara handledare inom universitetet.

Vad krävs för att få påbörja ett examensarbete i biologi?

För att kunna göra ett examensarbete måste du ha minst en genomgången fördjupningskurs i biologi/molekylärbiologi om (minst) 15 hp, inom relevant ämnesområde. Dessutom måste du ha sökt och vara antagen till en examenskurs.

Vilken examenskurs ska jag söka?

Du som går kandidatprogrammet i biologi ska normalt läsa kursen Biologi, examenskurs (15 eller 30 hp) som omfattar projekt inom ekologi, fysiologi, naturvårdsbiologi, systematik samt marinbiologi.

Kursen söks via antagning.se. Notera att endast 15 hp-kursen (BIO602) är sökbar; förlängning till 30 hp (BIO603) görs vid kursstart efter överenskommelse med handledare och kursansvarig. (Motsvarande kurser för kandidatprogrammet i molekylärbiologi är BIO612 och BIO613 vilka omfattar projekt inom molekylärbiologi, genetik, mikrobiologi, bioinformatik samt immunologi)

Examenskursen kan påbörjas vid alla kursstartstillfällen, det vill säga september, november, januari, mars och juni. Det är ingen web-registrering på dessa kurser, utan du blir registrerad vid kursstart.

BIO602 och BIO603 drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap och kursledare är Lotta Kvarnemo

Läsa vidare?

När du är klar med din kandidatexamen kan du välja att fördjupa dig inom biologin eller närliggande områden genom att söka något av våra masterprogram. Du kan även läsa de flesta av våra fördjupningskurser som fristående kurser.