Länkstig

Verkstäder och teknik på HDK-Valand

Verkstäder och teknisk utrustning är en förutsättning för att du ska kunna testa och utveckla dina projekt och idéer. Vi strävar efter att tillhandahålla en komplett miljö och uppmuntrar dig att tänka nytt och att arbeta med experimentella tekniker och material.

Behörighet och tillgång

För vissa verkstäder krävs det att du går en introduktionskurs, tar ett körkort eller arbetar tillsammans med en tekniker. Vad som gäller framgår under respektive verkstad på den här sidan.

Boka plats i verkstad

De flesta arbetsplatser i verkstäderna i Göteborg kan bokas digitalt via booking.hdk-valand.se. Flera verkstäder kräver först en körkortsgenomgång som du bokar med verkstadsansvarig tekniker.

Om den resurs du söker inte är digitalt bokningsbar via bokningssidan kontaktar du verkstadsansvarig tekniker.

Verkstäder vid Steneby bokas genom att maila tekniksteneby@hdk-valand.gu.se.

Låna teknisk utrustning

Techshop

På Techshop Kristinelundsgatan kan du låna kameror, VR-headset, projektorer, ljudinspelare, mediaspelare och annan utrustning du kan behöva för dina projekt och presentationer.

Boka online i Techshop
Plats: Campusservice, Kristinelundsgatan 6-8

Equipment Checkout

Equipment Checkout har avancerad teknisk utrustning för stora projekt inom film och fotografi. Resurserna är till för studenter inom utbildningsprogrammen i film, fotografi och fri konst. 
Information om Equipment Checkout nedan, under Verkstäder Vasagatan.

Verkstäder Kristinelundsgatan

På Kristinelundsgatan 6-8 finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil.

Verkstäder Vasagatan

På Vasagatan 50 finns verkstäder, tekniker och utrustning för bland annat film, ljud och foto.

Verkstäder Campus Steneby

På Campus Steneby i Dals Långed finns verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Ordningsregler

I verkstäderna på HDK-Valand prioriterar vi arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn.

Om verkstadens ordningsregler inte efterlevs kan teknisk chef i samråd med ansvarig tekniker behöva återta din behörighet till aktuell verkstad för att säkra arbetsmiljön och därefter avgöra när/om ny introduktion är lämplig.

Kemikaliehantering

Göteborgs universitet är miljöcertifierat. Det innebär att vi alltid strävar efter att använda det mest miljövänliga materialet i våra verkstäder och lokaler. Lösningsbaserade kemikalier ska förvaras och hanteras enligt HDK-Valands rutiner.

De kemikalier som vi använder på HDK-Valand ska registreras och förvaras i låsta utrymmen. Ventilationen i våra verkstäder och särskilda utrymmen följer gällande regelverk för hantering av dessa kemikalier.

Vi strävar efter att tillhandahålla alla godkända lösningsbaserade kemikalier som du behöver under dina studier. Teknikerna i verkstäderna ansvarar för registrering om behov av nya kemikalier uppstår.

Observera! Detta innebär att du inte får förvara eller använda tvåkomponentsmaterial (lim) och olika typer av spray (färg, fixering och lim) vid din studieplats utan endast i avsedda verkstäder/platser. Kontakta tekniker om du är osäker på vad som gäller.

Du får mer information om kemikaliehantering under introduktionen till verkstäderna.

Felanmälan och synpunkter

För att förhindra olyckor och onödigt slitage är det viktigt att felanmäla teknik så snart problem upptäcks. 

Om det inte finns en tekniker på plats att tillgå ska alla eventuella brister och fel i teknisk utrustning mailas till:

Synpunkter på verkstäderna

Som student eller anställd är du alltid välkommen att kontakta ansvarig teknisk chef för att lämna såväl positiva som negativa synpunkter och/eller förbättringsförslag gällande teknik och verkstadsresurserna.

Mathias Aderby, teknisk chef, epost: mathias.aderby@gu.se

Felanmälan av annat än verkstäder

Felanmälan av annat som inte fungerar som det ska, gör du till Campusservice.

När något inte fungerar

Försäkring

Som student vid universitetet är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Se till att du har en försäkring som även täcker för lånad utrustning vid stöld eller skada.

Försäkring