Bild
Siluetter av människor framför ett genomskinligt rött skynke. Bakom skynken syns en person som presenterar och en skärm.
HDK-Valands forskningsdag 2024.
Foto: Carina Krantz

HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Som student på HDK-Valand är du en del av Göteborgs universitet. Våra internationella kunskapsmiljöer finns i Göteborg och på Steneby i Dals Långed. Tillsammans med Högskolan för scen och musik utgör vi universitetets Konstnärliga fakultet.

Här hittar du information om HDK-Valands lokaler och verkstäder, organisation och stöd samt vem du kontaktar om något händer. Vi guidar dig även vidare i frågor gällande dina studier. 

Om du studerar till lärare hittar du också information på Utbildningsvetenskapliga fakultetens sidor.

När du loggar in här på Studentportalen så blir informationen anpassad till just dig och den utbildning som du läser, via Min Sida.

Så funkar nya Studentportalen

Om HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Konstnärliga fakulteten
Kontaktinformation
Telefon
0317861000
Postadress
Box 131
40530
Göteborg
E-post
info@hdk-valand.gu.se
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg

Lokaler

HDK-Valand finns på tre platser:

 • Steneby, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed.
 • Vasagatan 50, Göteborg
 • Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg

Vad finns i varje byggnad under Hitta på universitetet

Våra lokaler används för studier, lärande och forskning inom konstnärliga och pedagogiska ämnen. När du är registrerad på en kurs på HDK-Valand har du tillgång till våra lokaler, verkstäder och utrustning baserat på utbildningens behov. Fråga programansvarig eller kursansvarig lärare om du är osäker på vilka resurser du får att använda.

Vi har ett gemensamt ansvar för våra kunskapsmiljöer och för att skapa en god studie- och arbetsplats. Lämna alltid verkstäder, lärosalar och studentytor i samma skick som det var innan du kom (eller bättre).

För att alla ska trivas och känna sig säkra inom våra områden så gäller kortfattat följande:

 • Inga cyklar eller andra stora, privata ägodelar inomhus
 • Ingen alkohol utan tillstånd
 • Ingen övernattning
 • Inga husdjur
 • Inga nötter eller livsmedel som innehåller nötter

Hitta i våra lokaler

Det kan vara svårt att hitta rätt i våra byggnader. Tveka inte att fråga om du inte hittar rätt!

Digital rundvandring på Steneby


Boka rum för studier

Beroende på vad det är för rum som du söker så kan du antingen boka själv eller kontakta ansvarig.

Boka rum för studier på HDK-Valand (du måste vara inloggad i Studenportalen)

Vilorum

För dig som har behov av vilorum finns de tillgängliga i rum 513 på Kristinelundsgatan och i rum 2051 på Storgatan. Rummen står öppna och ingen nyckel krävs.

Uppförandekod för en respektfull miljö

Tänk på hur ditt agerande påverkar andras möjlighet till studier och lärande. Uppförandekod för en respektfull miljö är HDK-Valands riktlinjer för det ansvar vi som arbetar och studerar här, har gentemot varandra för att skapa en god, gemensam arbets- och studiemiljö.

Verkstäder och tekniska resurser

Information om HDK-Valands verkstäder och tekniska resurser

Organisation och studentrepresentation

Institutionens ledning

Studentrepresentation i råd och grupper

Genom att vara medlem i Konstkåren har du möjlighet att få inflytande över det som händer på institutionen. Studenterna har rätt att vara representerade i råd och grupper som bereder eller beslutar i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Konstkåren väljer vilka studentrepresentanter de utser till de olika råden.

Konstkåren

Fasta, rådgivande forum med studentrepresentanter

 • Institutionsrådet
 • Ledningsgruppen
 • Forskningsrådet
 • Arbetsgrupp för forskarutbildning
 • Utbildningsrådet
 • Arbetsmiljögruppen
 • Likabehandlingsgruppen
 • Stenebys lokala arbetsmiljökommitte
 • Stenebys programansvarigmöte
 • Jurygrupper vid antagning

Studentinflytande

När något inte fungerar

Campusservice (vaktmästeriet)

Vaktmästeriet på HDK-Valand i Göteborg är en del av Campusservice Lorensberg.

Campusservice hjälper till med:

 • Lås, larm och kortaccesser
 • Brandsäkerhet
 • Lokalvård och källsortering
 • Möbler och möblering av lokaler
 • Felanmälningar som gäller fastigheten och fast teknik
 • Utlåning av enklare AV-utrustning (endast vid Kristinelundsgatan). Verkstäder och teknik - Utlåning i Techshop

Kontakta Campusservice

Vaktmästeri Campus Steneby

På Steneby ansvarar vaktmästeriet vid Stiftelsen Stenebyskolan för motsvarande service.

Kontakt: vaktis@steneby.se

Kontakt

Om du har ytterligare frågor efter att ha tagit del av informationen på studentportalen, kontakta oss gärna.

Studievägledning

Jannika Johansson, vägleder studenter på HDK-Valand Campus Steneby
Lena Collin, vägleder studenter på HDK-Valand i Göteborg vårterminen 2024
Britta Fernell Foufa, vägleder studenter på HDK-Valand i Göteborg från höstterminen 2024 och framåt
Om studievägledning på Studentportalen
Kontakt: studievagledning@hdk-valand.gu.se

Student Affairs

Student Affairs svarar på frågor om registrering, resultat, intyg, förkunskapskrav eller andra utbildningsrelaterade funderingar. 
Endast bokade besök.
Kontakt: admission@hdk-valand.gu.se

Internationella studier och praktik

Internationella handläggarna svarar på frågor om studier och praktik utomlands.
Om internationella möjligheter på Studentportalen
Kontakt: international@hdk-valand.gu.se

Ofta efterfrågad information

 

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.