Image
Yrkeslärare på fordonsprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Programme
L1YRL
3 years
90 credits (ECTS)

Read more about Yrkeslärarprogrammet at gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på Yrkeslärarprogrammet.

Kontakt 

Programledare: Susanne Gustavsson (susanne.gustavsson@ped.gu.se)
Studierektor och biträdande programledare: Mihai Karlsson (mihai.karlsson@gu.se)
Studievägledare: Helen Ziser (stvl.yrk@ped.gu.se) telefon 031-786 20 49, telefontid: tisdag och torsdag kl. 10.00–11.00 samt onsdag kl. 13.00-14.00
Studieadministratör: Isa Macao (ips.studieadmin@ped.gu.se) 031-786 22 08
VFU-handläggare: Jenny Hochleitner (jenny.hochleitner@gu.se)

Programråd

Programrådet har i uppdrag att utveckla programmet och arbeta för långsiktig, strategisk programutveckling. Programrådet består av ordförande, programledare och ledamöter som representerar studenter och lärare vid programmet samt representanter från externa verksamheter. 

Ordförande för Yrkeslärarprogrammets programråd är Mattias Nylund (mattias.nylund@ped.gu.se). Studentrepresentanter är Khristina Andersson (gusandkh@student.gu.se) och Roland Johansson (gusrolanjo@student.gu.se).

Möten vårterminen 2024

Yrkeslärarprogrammets programråd har möten följande datum under VT24:

  • 1 februari  
  • 10 april
  • 21 maj

Mötesanteckningar

Minnesanteckningar från programrådets senaste möte hittar du här: Anteckningar 240201

För att ta del av fler mötesanteckningar, skicka ett mejl till ips.studieadmin@ped.gu.se.

Vill du få inflytande eller insyn i programmets utveckling så uppmuntras du att kontakta programrådets ordförande eller studentrepresentanter. Du kan också själv ansöka om att bli studentrepresentant via din studentkår.

Läs mer om att vara studentrepresentant.

Utbildningsplan

Utbildningsplan Yrkeslärarprogrammet  (antagna HT23)

Utbildningsplan Yrkeslärarprogrammet (antagna HT22)

Studieplans- och VFU-webb

Som lärarstudent har du en studieplan på webben. I denna kan du se alla kurser du ska läsa under utbildningens gång. Om du gör något avsteg från studieplanen, exempelvis om du tar en paus i studierna eller blir underkänd på en kurs, behöver du uppdatera studieplanen. Du kan själv kontrollera att studieplanen stämmer genom att logga in på Studieplans- och VFU-webben.

Logga in på Studieplans- och VFU-webben

Studiegång 

Yrkeslärarprogrammet har två studiegångar.

Den ordinarie studiegången innebär att du läser hela programmet på halvfart under tre år. Under den sista terminen har du möjlighet att förlägga en del av din VFU utomlands

Den flexibla studiegången innebär att du läser termin 1–4 på halvfart för att sedan öka till studier på helfart under termin 5. Den femte terminen blir därmed den sista på programmet och omfattar heltidsstudier. 

Du får mer information om den flexibla studiegången och hur du går till väga för att välja denna under programmets senare del. 

Du behöver inte söka till kurserna inom programmet utan du blir antagen så länge du uppfyller förkunskapskraven. Förkunskapskraven hittar du i respektive kursplan genom länkarna nedan. 

Kurser per termin

Ordinarie studiegång

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Flexibel studiegång 

Termin 1-4

Enligt ovan. 

Termin 5