Bild
Specialistsjuksköterska står i korridor
Foto: Canva

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Program
V2HSV
2 år
60 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård på gu.se.

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter till dig som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård. Här finns t.ex. programöversikt, canvaslänkar och annat som du kan behöva som student.

Lena Björck
Inriktningsansvarig

Inriktningsansvarig svarar på frågor om det pedagogiska innehållet och specifika moment i programmet.

Bild studievägledare vårdvetenskap och hälsa
Gabi Oesterling
Studievägledning

Studievägledare hjälper dig med frågor om studieteknik, studieuppehåll, att planera din studiegång och allmänna frågor om studier på Göteborgs universitet.

Cecilia Ohlsson
Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör hjälper dig t.ex. med frågor om registrering, ansökningar och övrig administration

Utbildningsplan

Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet. I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets mål och innehåll.

Programmets upplägg

I programöversikten kan du se hur kurserna i programmet är organiserade.

Ansökningar

Under studiernas gång händer det ibland att du tex behöver söka studieuppehåll, tillgodoräknande eller ansöka om anpassad examination. Här hittar du blanketter och webformulär.

Blanketter och ansökningsformulär

Canvaslänkar

Via länkarna nedan kommer du till respektive kursöversikt i Canvas. Innan registrering hittar du schema, studiehandledning, kursplan och litteraturlista här.

Termin 1

OM7800 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot hjärtsjukvård HT23

OM7800 Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot hjärtsjukvård HT24

MED011 Ischemisk hjärtsjukdom HT23 (ges vid inst. för medicin)

MED011 Ischemisk hjärtsjukdom HT24 (ges vid inst. för medicin)

MED022 Hjärtsvikt 1 HT23 (ges vid inst. för medicin)

MED022 Hjärtsvikt 1 HT24 (ges vid inst. för medicin)

Termin 2

MED022 Hjärtsvikt 1 VT24 (forts.)

MED022 Hjärtsvikt 1 VT25 (forts.)

MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention VT23 (ges vid inst. för medicin)

MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention VT24 (ges vid inst. för medicin)

OM7810 Klinisk fördjupning inom hjärtsjukvård VT23

OM7810 Klinisk fördjupning inom hjärtsjukvård VT24

Termin 3

OM0007 Vetenskaplig metod HT23

OM0007 Vetenskaplig metod HT24

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård HT23

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård HT24

Termin 4

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård VT24 (forts.)

OM7820 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård VT25 (forts.)

Valfri kurs med relevans för hjärtsjukvård

Valfri kurs

I programmet ingår en valfri kurs med relevans för inriktningen. Du kan välja att:

  • läsa någon av de valfria kurser som institutionen erbjuder. Du kommer att få information och anmälningsformulär till din studentmejl cirka 15 september. Sista ansökningsdag är 15 oktober.
  • läsa en kurs på annan institution/lärosäte och sedan ansöka om tillgodoräknande. Sök via Antagning.se senast 15 oktober. Om du är osäker på om kursen har relevans för din inriktning kan du kontakta inriktningsansvarig.

Om det inte finns plats för alla sökande tillämpas lottning. Om du inte skulle bli antagen till kursen du sökt är du alltid garanterad en plats på kursen Organisering och ledning inom hälso- och sjukvård.

VFU

Harshida Patel
Harshida Patel
VFU-samordnare

VFU-samordnaren har det övergripande ansvaret för frågor om Praktikplatsen.se, tilldelning av platser, avtal eller om du inte kan påbörja eller slutföra din VFU.

 

Mer information om VFU

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför din VFU-period, Praktikplatsen.se, vaccinationer och vart du vänder dig om något skulle hända.

Mer information om VFU

Tillgodoräknande

Om du redan har läst kurser som du anser motsvarar kurser i programmet kan du ansöka om tillgodoräknande. 
Du måste bifoga resultatintyg och kursplan i din ansökan.   

Det finns generellt beslut om tillgodoräknande på MED011 Ischemisk hjärtsjukdom, MED022 Hjärtsvikt och MED033 Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention.

Har du läst annat specialistsjuksköterskeprogram och ansöker om tillgodoräknande för examenskursen så måste du utöver resultatintyg och kursplan även bifoga sammanfattning av ditt examensarbete. Bedömning görs utifrån relevans för inriktningen och du kan behöva komplettera med ämnesfördjupning och åhörarskap.  

Riktlinjer för ämnesfördjupning vid tillgodoräknande (pdf 0,1 mb) 

Generellt beslut
 
Gå in i dokumentet "Generellt beslut" som finns nedan och se om några av de kurser du läst finns med. Du ska i så fall inte ansöka om tillgodoräknande.
Generellt beslut tillgodoräknande specialistSSK hjärtsjukvård (pdf 0,5 mb) 

Ta ut master 
Om du planerar att ta ut en masterexamen bör du inte ansöka om tillgodoräknande. Se vad som krävs för att ta ut master  

https://studentportal.gu.se/dina-studier/examen/examensregler  

Skicka in din ansökan så snart du är antagen och vet att du ska tacka ja till programmet. Du får då ett förhandsbesked. När programmet har startat tas ett formellt beslut kring din ansökan.
Tänk på att när du har ansökt och fått det beviljat så kan beslutet inte ångras.

Ansökan om tillgodoräknande på sidan för blanketter

Huvudområde

Programmet har sin grund inom huvudområdet omvårdnad. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död. Fokus för huvudområdet omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ-grupp- och samhällsnivå.

Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation. Personers reaktioner på och tolkning av sin sjukdom eller livssituation är i fokus. Centralt för omvårdnad är en vårdande miljö samt en strävan efter jämlika relationer mellan vårdare, patient och närstående. Vårdrelationen präglas av empati, förståelse och respekt samt bygger på kontinuitet, trygghet, tillit och bevarande av integritet. Forskningen ska förklara, bredda eller fördjupa förståelsen för frågeställningar inom huvudområdet.

Huvudområdet omvårdnad är grunden för ett självständigt kompetensområde för sjuksköterskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vård och behandling, organisation och ledning, utveckling och utbildning samt forskning och innovation.

Margaretha Jenholt Nolbris
Programansvarig

Programansvarig svarar på övergripande frågor om innehållet i programmet. För innehåll i specifika kurser bör du kontakta kursansvarig, som du hittar i Canvas.