Bild

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom disciplinerna omvårdnad, radiografi, reproduktiv och perinatal hälsa samt vårdpedagogik. Utbildningen sker i form av program, kurser och uppdragsutbildning.

Om Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Sahlgrenska akademin
Kontaktinformation
Postadress
Box 457
40530
Göteborg
E-post
vardvetenskap@fhs.gu.se
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346
Göteborg

 

Institutionen finns på Hälsovetarbacken nedanför Medicinareberget. Arvid Wallgrens backe.
Närmaste hållplats är Annedalskyrkan dit man kan åka med buss. Det går även att åka buss eller spårvagn till Linnéplatsen och Sahlgrenska huvudentré.

Personalens kontorslokaler finns i hus 1, 2 och 3.

Föreläsningssalar, grupprum, datasalar, KTC och andra utrymmen på Hälsovetarbacken och Medicinareberget är gemensamma för alla studenter på Sahlgrenska akademin.

Adress:
Göteborgs universitet
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Box 457, 405 30 Göteborg

Hitta på universitetet

Blanketter och formulär

Här hittar du blanketter och webbformulär för ansökningar.

Om du har frågor eller behöver hjälp att planera dina studier är du välkommen att kontakta studievägledare.
Ansökan skickas till ansvarig administratör på programmet. Kontaktuppgifter hittar du på din programsida.
Fyll i ansökan digitalt och skicka den helst via e-post för att underlätta handläggning.
Du kan annars skicka den via post eller lämna den i en av brevlådorna utanför ingången till institutionen för vårdvetenskap och hälsa. De finns på Hälsovetarbacken i hus 1 på våning 1 och 2. Skriv vem ansökan ska till.


För ansökan om uppehåll i studier och avbrott i studier skickas ansökan till rätt person via det digitala ansökningsformuläret.

Anpassad examination

I ditt besked om pedagogiskt stöd via NAIS har du rekommendation om anpassning av examination. I början av varje termin, eller då du får ditt NAIS-intyg, ansöker du om anpassning för innevarande termin. Alla anpassningar som du ansöker om ska finnas som rekommendation i ditt NAIS-besked.


Från och med höstterminen 2024 kommer samordnaren för pedagogiskt stöd kunna ge en rekommendation i NAIS beskedet avseende tillgång till talböcker vid salstentamen på tentamina där kurslitteratur är tillåten. Vi vill gärna informera om möjligheten men samtidigt tydliggöra att det inte finns salstentamen på institutionen för vårdvetenskap och hälsa där kurslitteraturen är tillåten. Vill du ändå läsa mer om denna möjlighet så hittar du mer information här:  Anpassad salstentamen i de gemensamma skrivsalarna | Studentportal (gu.se)  

Antagning till senare del

För följande utbildningar kan du ansöka om antagning till senare del om du har motsvarande kunskaper sedan tidigare:

  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetes


Dispens

Du kan ansöka om dispens om du vill undantas från behörighetsvillkor inom program.


Omprövning av betygsbeslut

Ansökan gäller omprövning av betygsbeslut vid uppkomst av oriktigheter i rättning och betygssättning av tentamen eller annat examinerande moment.


Studieuppehåll och avbrott

När du vill pausa eller avbryta dina studier kan du välja mellan tre alternativ.

1. Studieuppehåll
Gäller ett uppehåll på grund av särskilda skäl som du måste styrka med intyg. Du kan då beviljas platsgaranti till en bestämd termin, förutsatt att du ansökt om återupptagande i tid. Uppehåll i studierna ska förnyas om tiden för tidigare uppehåll passerat. Särskilda skäl kan vara t.ex. föräldraledighet och sjukskrivning.

2. Uppehåll i studier
Gäller ett uppehåll av annan anledning än ovan, där du inte behöver intyg. Du får inte platsgaranti, men kan återkomma till programmet vid senare tillfälle i mån av plats och förutsatt att du ansökt om återupptagande i tid.

Ansökan om studieuppehåll i studier

3. Avbrott
Innebär att du avsäger dig din plats på programmet. Du måste ansöka via Antagning.se om du vill börja programmet igen. Tänk på att du inte kan få några poäng inrapporterade i Ladok efter att du lagt in ett avbrott. Om du har en pågående kurs, vänta tills kursen är avslutad.

Ansökan om avbrott i studier

Tillgodoräknande

Har du läst en utbildning tidigare som motsvarar kunskaperna i en kurs du nu läser hos oss, kan du ansöka om tillgodoräknande av den kursen eller momentet. Tänk på att om du fått ansökan beviljad och det blivit inlagt i Ladok så kan beslutet inte ångras.

Från och med 1 april 2024 görs alla ansökningar om tillgodoräknanden på grundnivå och avancerad nivå via Ladok.

Det innebär att du inte längre ansöker till din institution för tillgodoräknanden motsvarande specifika kurser eller ämnen och inte längre till Sektionen för examen för tillgodoräknanden motsvarande valfria kurser. Du hittar från 1 april mer information på webbsidan Tillgodoräknande i Studentportalen

Ansök om tillgodoräkande i Ladok: 
Ladok | Studentportal (gu.se)

Återupptagande

Du behöver ansöka om återupptagande av studier om du t.ex. haft studieuppehåll. Antagning till kurser och program sker enligt Sahlgrenska akademins regler för kursplatstilldelning och prioriteringsordning.

Ansökan om återupptagande av studier

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.