Bild

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom disciplinerna omvårdnad, radiografi, reproduktiv och perinatal hälsa samt vårdpedagogik. Utbildningen sker i form av program, kurser och uppdragsutbildning.

Om Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Sahlgrenska akademin
Kontaktinformation
Postadress
Box 457
40530
Göteborg
E-post
vardvetenskap@fhs.gu.se
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346
Göteborg

 

 

Institutionen finns på Hälsovetarbacken nedanför Medicinareberget. Arvid Wallgrens backe.
Närmaste hållplats är Annedalskyrkan dit man kan åka med buss. Det går även att åka buss eller spårvagn till Linnéplatsen och Sahlgrenska huvudentré.

Personalens kontorslokaler finns i hus 1, 2 och 3.

Föreläsningssalar, grupprum, datasalar, KTC och andra utrymmen på Hälsovetarbacken och Medicinareberget är gemensamma för alla studenter på Sahlgrenska akademin.

Hitta på universitetet

Blanketter

Här hittar du blanketter och webbformulär för ansökningar. Om du har frågor eller behöver hjälp att planera dina studier är du välkommen att kontakta studievägledare.

Anpassad examination

I ditt besked om pedagogiskt stöd via NAIS har du rekommendation om anpassning av examination. I början av varje termin, eller då du får ditt NAIS-intyg, ansöker du om anpassning för innevarande termin. Alla anpassningar som du ansöker om ska finnas som rekommendation i ditt NAIS-besked.

 

Antagning till senare del

För följande utbildningar kan du ansöka om antagning till senare del om du har motsvarande kunskaper sedan tidigare:

  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetes

 

Dispens

Du kan ansöka om dispens om du vill undantas från behörighetsvillkor inom program.

 

Omprövning av betygsbeslut

Ansökan gäller omprövning av betygsbeslut vid uppkomst av oriktigheter i rättning och betygssättning av tentamen eller annat examinerande moment.

 

Studieuppehåll och avbrott

När du vill pausa eller avbryta dina studier kan du välja mellan tre alternativ.

1. Studieuppehåll
Gäller ett uppehåll på grund av särskilda skäl som du måste styrka med intyg. Du kan då beviljas platsgaranti till en bestämd termin, förutsatt att du ansökt om återupptagande i tid. Uppehåll i studierna ska förnyas om tiden för tidigare uppehåll passerat. Särskilda skäl kan vara t.ex. föräldraledighet och sjukskrivning.

2. Uppehåll i studier
Gäller ett uppehåll av annan anledning än ovan, där du inte behöver intyg. Du får inte platsgaranti, men kan återkomma till programmet vid senare tillfälle i mån av plats och förutsatt att du ansökt om återupptagande i tid.

Ansökan om studieuppehåll i studier

3. Avbrott
Innebär att du avsäger dig din plats på programmet. Du måste ansöka via Antagning.se om du vill börja programmet igen. Tänk på att du inte kan få några poäng inrapporterade i Ladok efter att du lagt in ett avbrott. Om du har en pågående kurs, vänta tills kursen är avslutad.

Ansökan om avbrott i studier

Tillgodoräknande

Har du läst en utbildning tidigare som motsvarar kunskaperna i en kurs du nu läser hos oss, kan du ansöka om tillgodoräknande av den kursen eller momentet.

Fyll i ansökan digitalt och skicka via e-post till ansvarig administratör på programmet. Förutom ansökan behöver du skicka med kursplan och resultatintyg från kursen du läst tidigare.

Tänk på att om du fått ansökan beviljad och det blivit inlagt i Ladok så kan beslutet inte ångras. Du hittar mer information och instruktioner för hur du fyller i ansökan om tillgodoräknande i dokumentet nedan.

 

 

Återupptagande

Du behöver ansöka om återupptagande av studier om du t.ex. haft studieuppehåll. Antagning till kurser och program sker enligt Sahlgrenska akademins regler för kursplatstilldelning och prioriteringsordning.

Ansökan om återupptagande av studier

 

Metodfilmer KTC  

Bastest - Genomförande

Blododling 

Byte av trevägskran CVK - Genomförande 

Infusion i CVK - Genomförande

Injektion i CVK - Genomförande

Provtagning ur CVK - Genomförande

Perifer Venkateter PVK med trevägskran - Genomförande

Infusion i PVK - Genomförande

Intravenös infusion i perifer venkateter (PVK) 2023

Injektion i PVK - Genomförande

Intravenös injektion i perifer venkateter (PVK) 2023

Injektioner (i.v, i.m, s.c och insulin) - Iordningställande 2023

Infusion med tillsatser - Iordningställande

Infusion utan tillsatser - Iordningställande

Infusion med och utan tillsatser - Iordningställande 2023

Intramuskulär injektion - Genomförande 

Intramuskulär injektion nr 2 - Genomförande

Kapillärprovtagning - Genomgång

Kateteristering av man (KAD)

Kateterisering av man (KAD) 2023

Kateterisering av kvinna (enstaka och intermittent) - Genomgång

Subkutan injektion - Genomförande 

Syrgasbehandling - Genomgång

Sprutor och Kanyler - Genomgång

Uppdragning av läkemedel i spruta - Iordningställande

Ventrikelsond - Genomförande

Transfusion av erytrocyter - Iordningställande

Transfusion av erytrocyter - Genomförande 

Venprovtagning - Genomgång

Venprovtagning - Genomförande