Länkstig

Wifi - eduroam

Eduroam är universitetets trådlösa nätverk. Du ansluter till nätverket med ditt studentkonto: användarnamnet följt av ändelsen @gu.se samt ditt lösenord.

Så ansluter du till eduroam

Logga in med: 

  • Ditt användarnamn följt av ändelsen @gu.se: 
    gus•••••@gu.se 
    (OBS! Använd inte @student.gu.se)
  • Lösenordet till ditt studentkonto

Det finns också ett okrypterat nätverk som heter GoteborgsUniversitet som är till för gäster vid universitetet. Detta bör du inte använda då du med nätverket inte kan komma åt studenttjänsterna.

Problem med anslutning

Kontrollera att du angett ändelsen @gu.se, inte @student.gu.se, efter ditt användarnamn.

Säkerställ också att du använder rätt lösenord, samma som du använder när du loggar in i Studentportalen.

Om du inte hittar eduroam i listan på tillgängliga nätverk eller saknar giltigt certifikat kan du behöva installera det på din enhet. Följ instruktionerna nedan. 

Om det ändå inte fungerar kan det bero på att din enhet har sparat felaktiga uppgifter som används per automatik. Då behöver du glömma nätverket enligt instruktionerna nedan innan du ansluter på nytt.  

Mer om eduroam

Eduroam finns tillgängligt i universitetets allmänna utrymmen, föreläsningsalar, grupprum och på universitetsbiblioteken. Du kan också använda eduroam på andra platser där det finns tillgängligt, till exempel andra högskolor och universitet samt på flera tågstationer och flygplatser.

Tänk på att eduroam inte får användas för otillåtna aktiviteter som exempelvis olaglig nerladdning av filer. 

Kontakta Servicecenter

Kontaktformulär
Telefon: 031-786 65 00
E-post: servicecenter@gu.se