Länkstig

Fusk och plagiat

Att vilseleda vid examination, vad som vanligtvis kallas för fusk, är ett regelbrott som Göteborgs universitet ser mycket allvarligt på. Disciplinära åtgärder vid fusk är varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader.

Vad menas med fusk?

Den juridiska termen för fusk är vilseledande vid examination. Att vilseleda vid examination innebär att en student försöker ge en felaktig uppfattning om sin prestation vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Vanliga former av fusk är plagiat, otillåtet hjälpmedel och otillåtet samarbete.

Plagiering

Plagiering innebär att presentera någon annans text eller annat material som att det vore ditt eget, till exempel genom att inte ange källa eller markera ett citat.

Exempel på plagiering är att:

  • Använda formuleringar ur någon annans arbete och endast byta ut några få ord mot synonymer oavsett om du anger källan eller inte.
  • Omformulera och återge innehållet i någon annans arbete utan att ange källan.
  • Återge någon annans text genom en ordagrann översättning, utan att visa att det är ett citat som du översatt.
  • Kopiera och återge tabeller, diagram eller bilder från någon annans arbete utan att ange källan. 

Otillåtet hjälpmedel

Om du använder dig av hjälpmedel som inte är tillåtna enligt instruktionerna för examination räknas det som fusk. Exempel på otillåtet hjälpmedel vid salstentamen är fusklapp, mobiltelefon, böcker och dator.

Otillåtet samarbete

Att samarbeta och kommunicera med någon när det inte tillåts enligt instruktionerna för examination är också exempel på fusk.

Misstänkt fusk leder till anmälan

Om ett misstänkt fall av vilseledande vid examination (fusk) upptäcks ska det undersökas av ansvarig institution och vid kvarstående misstanke anmälas till rektor. Dessa ärenden kan komma att behandlas i en disciplinnämnd som beslutar om eventuella disciplinära åtgärder.

Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader. Den vanligaste åtgärden som beslutas när en student försökt vilseleda vid examination är avstängning från utbildningen i sex veckor.

Disciplinärenden

Så undviker du att fuska