Länkstig

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Göteborg universitet ska vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du har utsatts, eller har information om någon som kan vara utsatt, vill vi att du berättar om det.

Ett tryggt universitet

Göteborgs universitet är ansvariga för din studiemiljö. Vi vill att du känner dig trygg och välkommen när du vistas i våra studiemiljöer och när du möter andra studenter och personal på universitetet.

Universitetet ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi har även särskilda krav på att omgående utreda och agera för att få stopp på det, om någon har upplevt eller upplever trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling i samband med verksamheten.

Alla på universitetet, både personal och studenter, har dessutom ett ansvar att behandla varandra med respekt och bidra till en trygg och hållbar studiemiljö.

Vad begreppen betyder

Om du eller någon är utsatt

Om du upplever dig utsatt, eller har information om att det kan förekomma diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling mot en annan person, vill vi att du berättar om det för oss. Det finns också stöd att få om du behöver rådgivning eller vill ha hjälp att hantera ditt mående.

Universitetet har skyldighet att utreda

Så fort som en anställd vid universitetet (förutom studievägledare som har tystnadsplikt) får höra att en student eller medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling måste vi agera på den informationen. Det uppstår en skyldighet att undersöka omständigheterna – en utredningsplikt.

Det finns en handläggningsordning för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling: