Försäkring

Som student vid universitetet är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Försäkring för studier i Sverige

Kammarkollegiet har en försäkring som gäller för studenter vid statliga universitet och högskolor. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Kammarkollegiet: Försäkring för studenter på universitetet och högskolor

Du är inte automatiskt försäkrad hemma, även om du sitter och pluggar. Se över ditt försäkringsskydd och skaffa privat olycksfallsförsäkring och hemförsäkring som kan komplettera personskadeförsäkringen för studenter.

Vid studier eller praktik utomland (Student UT)

Studenter som är inskrivna vid Göteborgs universitet och studerar, forskar eller praktiserar utomlands täcks av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen gäller de utbyten som sker inom universitetets ram. Med antagen menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Är du så kallad "freemover", alltså studerar utomlands på egen hand, omfattas du INTE av denna försäkring.

Kammarkollegiet: Student UT