Länkstig

Vågor – en pop up-akademi och intellektuell performance

För studenter och allmänhet

Vad är vågor? En pop up-akademi, mångvetenskaplig och multikonstnärlig. 18 författare, forskare, konstnärer och musiker talar och samtalar, ense och oense om gamla och nya sanningar, outforskade möjligheter, universums, samhällets och tankens vågrörelser. Ingår i Vetenskapsfestivalen.

Föreläsning
Datum
20 apr 2024
Tid
17:00 - 21:00
Kostnad
Fritt inträde

Bra att veta
Vetenskapsfestivalen 2024. Insläpp från 17.00.
Evenemanget kräver ingen bokning.
Arrangör
Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet

Beskrivning

"Göteborgska Akademien" med dess mycket tillfälliga ledamöter sammanträder inför publik. Vad är vågor, som fysikaliskt, socialt, konstnärligt eller annat slag av fenomen? Från medvetandets kompositioner till friare improvisationer, från känslovågor och vibrerande ljudvågor, till sociala rörelser, migrationens vågor, trender, ekonomiska cykler, smittvågor, seismiska vågor, makrillar och böljande koreografi. Performance, framträdande, mingel.

17.00 Mingel, poesi, musik, bar.

18.00-21.00 Göteborgska Akademien på temat ”Vågor” (inkl. 15 min paus)

En pop up-akademi efter det klassiska Jonseredsseminariets modell.

Medverkande

Martin Bagge hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, visartist

Bengt Brülde professor i praktisk filosofi

Emma Engdahl professor i sociologi 

Jonas Enger universitetslektor i fysik, pedagogiskt ansvarig för FysikLek, spännande lärande för skola och gymnasium om kraft och rörelse, balans, tyngdpunkt och jämvikt

Mattias Hagberg författare, kulturjournalist, programansvarig för det konstnärliga kandidatprogrammet i litterär gestaltning vid HDK-Valand 

Ann Ighe universitetslektor i ekonomisk historia, redaktör tidskriften Ord&Bild

Johan Martinsson docent i statsvetenskap, opinionschef Demoskop, tid. föreståndare SOM-institutet

Staffan Mossenmark professor i komposition, konstnärlig ledare för festivalen GAS - Göteborgs Art Sounds samt festivalen Verona Risuona, där konst, musik och performance äger rum på offentliga platser, gator och torg i Verona, Italien.

Astrid von Rosen professor i konst- och bildvetenskap, föreståndare Centrum för kritiska kulturarvsstudier, tidigare balettdansös

Moa Matilda Sahlin koreografdansare och danspedagog, adjunkt Högskolan för scen och musik

Ola Sigurdson professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, ledamot Kungl. Vitterhetsakademin

Erik Sturkell professor i tillämpad geofysik, expert på vulkanism

Kristina Snuttan Sundell professor i zoofysiologi, föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning SWEMARC

Håkan Thörn professor i sociologi, koordinator för Forum för forskning om civilsamhälle och sociala rörelser, programledare för Sociologipodden 

Elin Wikström konstnär, tid. gästprofessor 2001 och professor 2002–2010 i fri konst på Konsthögskolan vid Umeå Universitet, tid. rektor/verksamhetsledare Gerlesborgsskolan

Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi, läkare

Ida Östenberg professor i antikens kultur- och samhällsliv

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke verksamhets- och programansvarig, Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet

Kontakt: jonseredsherrgard@gu.se