Konst- och bildvetenskap grundnivå

Kurspaket
KV100
30 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Konst- och bildvetenskap grundnivå på gu.se.

Här har vi samlat specifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar kurspaketet Konst- och bildvetenskap grundnivå vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Lise-Lotte Gustafsson
Studievägledare

Antagningskrav

Grundläggande behörighet.

Kursöversikt

  • Från forntiden till medeltiden (KV1010)
  • Från renässansen till barocken (KV1020)
  • Från nyklassicismen till nationalromantiken (KV1030)
  • Från modernismen till samtidskonsten (KV1040)

Registrering 

Registrering på kurserna i kurspaketet kan göras i Ladok en vecka innan kursstart. Upplever du problem med registreringen kan du kontakta Utbildningsadministationen, studentexp@kultvet.gu.se

Du hittar mer information om Registrering, resultat och intyg samt att Söka kurser under studietiden på Studentportalen.

Utbytesstudier

En-eller två terminer utlandsstudier kan ingå i en examen i Konst- och bildvetenskap. Väljer du att studera tre terminer konst- och bildvetenskap på heltid i Göteborg, kan du läsa valfria kurser utomlands som ett sätt att bygga en examen.

Du hittar mer information om Utbytesstudier på Studentportalen. 

Möt våra studenter

Lär dig mer om hur du kan kombinera fristående kurser till en examen.