Masterprogrammet i biologi

Program
N2BIO
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Biologi, Masterprogram på gu.se.

Här hittar du information om programmets upplägg och vilka kurser du kan läsa, vem du ska kontakta om du har frågor om din utbildning samt vad du behöver tänka på inför examensarbetet under sista året.

Hur är programmet upplagt?

När du läser masterprogrammet i biologi har du stor frihet att själv välja vilka kurser du vill ska ingå i din examen. För att underlätta när du ska välja har vi skapat olika profiler där vi rekommenderar vilka kurser du ska läsa beroende på inom vilket område du vill göra ditt examensarbete.

Vill du ha mer hjälp med att planera din utbildning är du välkommen att kontakta studievägledarna.

När måste jag söka kurser och hur vet jag vilka jag kan välja?

Inför varje termin måste du själv ansöka till de kurser du vill läsa via www.antagning.se. Enda undantaget är om du gör ett examensarbete som sträcker sig över två terminer, då blir du automatiskt fortsatt registrerad på kursen nästkommande termin.

På sidan Mer om masterprogrammet i biologi har vi presenterat de flesta fördjupningskurser i biologi. För att kunna ta ut en masterexamen i biologi måste du ha läst kurser om minst 60 hp inom biologi, varav minst 30 ska vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Dessutom ska sammanlagt minst 90 hp vara kurser på avancerad nivå. Men det finns alltså utrymme att komplettera utbildningen med kurser i andra relevanta ämnen. Det samlade kursutbudet för hela Göteborgs universitet hittar du under Hitta utbildning. Där kan du bland annat sortera utifrån ämne, nivå och termin.

Sista ansökningsdag är runt 15 oktober till vårterminen och 15 april till höstterminen. Om du har missat ansöka i tid, kan du till eventuellt göra en sen anmälan men notera att detta inte gäller alla kurser och att chanserna att komma in på populära kurser minskar.

Vem bestämmer över programmet?

Masterprogrammet i biologi drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) i samarbete med Institutionen för marina vetenskaper. Du kan också komma att läsa kurser som ges av Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB). Alla tre institutionerna har sin huvudsakliga hemvist i Natrium (Medicinaregatan 7b).

Programrådet i biologi har det samordnande ansvaret för alla biologiprogrammen. Det leds av programrådsordföranden, som dessutom är studierektor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, och består i övrigt av lärare på de tre institutionerna samt minst en studentrepresentant.

Vill du engagera dig i programrådet? Kontakta Naturvetarsektionen på Göta Studentkår.

Vem ska jag kontakta?

Har du specifika frågor om våra olika kurser och utbildningsprogram? Kontakta i första hand våra studievägledare eller studieadministratörer. Kontaktuppgifter hittar du under Service och stöd/Studievägledning.

Har du mer övergripande frågor om undervisningen på institutionen, kontakta utbildningsansvarig (proprefekt med ansvar för grundutbildningen) eller programrådsordförande. Det finns dessutom en särskild koordinator för masterprogrammet, med huvudansvar för examenskurserna. Kontaktuppgifter till personal på BioEnv (se framförallt under Utbildningsfrågor)

Kontaktuppgifter till ansvariga på Institutionen för kemi och molekylärbiologi samt Institutionen för marina vetenskaper hittar du på respektive institutions externa websidor.

Dags för examensarbete – vad måste jag tänka på?

Vad menas med examensarbete?

Examensarbetet är ett självständigt projekt som syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom något av biologins forskningsområden och förbereda dig för arbetsliv eller vidare studier. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat. Dessutom ingår ett antal föreläsningar och seminarier.

Allmän information om examensarbeten inom biologi och miljövetenskap och vad du ska tänka på när du letar efter lämpliga projekt finns under Examensarbete och uppsats som du hittar under Dina studier/Tentamen och examination. Där finns även listor över aktuella projekt.

Se även information på den gemensamma öppna kurssidan i Canvas för examenskurserna som ges vid BioEnv (gå till Sök kurser och sök på BIO7).

Du måste själv hitta en handledare och projekt

Alla examensarbeten måste ha en handledare. Vanligtvis jobbar du i någon av våra forskargrupper där ditt projekt blir en viktig kugge för att föra forskningen framåt. Det vill säga du kan inte räkna med att få fria händer att hitta på ett eget projekt.

Varje termin erbjuder vi en mängd spännande och aktuella projekt, som spänner över allt från studier på cell- och molekylärnivå till integrativ fysiologi till släktskapsanalyser till ekologi till naturvårdsbiologi, med fokus på djur, svampar, mikroorganismer eller växter. Du förväntas i god tid innan kursen startar ha tagit kontakt med tänkbara handledare inom universitetet. Du kan också hitta projekt utanför biologiinstitutionerna, till exempel på företag eller myndigheter. I så fall måste det först ha godkänts av kursledare/examinator, och du måste även ha en intern handledare knuten till universitetet.

Vad krävs för att få påbörja ett examensarbete i biologi?

För att kunna göra ett examensarbete måste du ha minst en godkänd fördjupningskurs inom i biologi/molekylärbiologi om (minst) 15 hp, inom relevant ämnesområde. Dessutom måste du ha sökt och vara antagen till en examenskurs samt ha en godkänd handledare.

Vilken examenskurs ska jag söka?

Följande kurser ges av Institutionen för biologi och miljövetenskap:

Följande kurs ges av Institutionen för marina vetenskaper:

  • Marin ekologi
    (BIO765=30 hp, BIO766=45 hp & BIO767=60 hp)
    Kursledare: ??

Vilken kurs du ska välja beror framförallt på vilken inriktning ditt projekt har. Ska du göra ett projekt med handledare som är anställda på institutionen för marina vetenskaper bör du söka Marin ekologi. Det är alltså bra att ta reda på vilka möjliga examensprojekt det finns på de olika institutionerna innan du söker examenskursen.

Kursen söks via antagning.se. Notera att endast 30 hp-kurserna är sökbara (kurskoder som slutar på 5); förlängning till 45 eller 60 hp görs vid kursstart efter överenskommelse med handledare och kursansvarig. I de flesta fall rekommenderar vi att man gör ett 60 hp arbete.

Examenskurserna startar normalt vid terminsstart det vill säga september och januari men efter överenskommelse med handledare och kursansvarig kan du även starta i mars, juni eller november. Det är ingen web-registrering på dessa kurser, utan du blir registrerad vid kursstart.