Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Program
N2MVN
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram på gu.se.

Här hittar du information om programmets upplägg och vilka kurser du kan läsa, vem du ska kontakta om du har frågor om din utbildning samt vad du behöver tänka på inför examensarbetet under sista året.

Hur är programmet upplagt?

Programmet inleds med fyra obligatoriska kurser:

 1. Globala förändringar - problem, analys, åtgärder (ES2613), 7,5 hp
 2. Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster (ES2614), 7,5 hp
 3. Bedömning och hantering av miljörisker (ES2617), 7,5 hp
 4. Naturbaserade lösningar – potentialer, problem och målkonflikter (ES2618), 7,5 hp

Därefter kan du, utifrån din bakgrund och eget intresse, välja att specialisera dig. Du kan till exempel läsa någon av följande kurser på avancerad nivå:

 • Atmosfärskemi (KEM170), 15 hp
 • Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser (ES2417), 15 hp
 • Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506) 15 hp
 • Växtekologi ur ett klimatperspektiv (BIO503) 15 hp
 • Kemiska risker (ES2413) 15 hp
 • Fallstudiekurs i hållbar utveckling (ES2423) 15 hp

Du kan även välja kurser inom tillämpad miljövetenskap:

 • Miljöledningssystem (ES2611) 15 hp
 • Environmental Impact Assessment (ES2419), 7,5 hp
 • Miljöekonomi (ES1601), 15 hp
 • Tillämpad miljörätt (ES2610) 15 hp

Läs mer om programmets upplägg här

Vill du ha mer hjälp med att planera din utbildning är du alltid välkommen att kontakta studievägledarna.

När måste jag söka kurser och hur vet jag vilka jag kan välja?

De fyra inledande kurserna under termin ett blir du automatiskt antagen till. Sedan måste du själv, inför varje termin, ansöka till de kurser du vill läsa via www.antagning.se. Enda undantaget är om du gör ett examensarbete som sträcker sig över två terminer, då blir du automatiskt fortsatt registrerad på kursen nästkommande termin.

Studievägledaren skickar ut programinformation inför valet av kursen till kommande termin. I programinformationen finner du information för just din kull om vilka kurser som gäller för dig. Det kan vara obligatoriska kurser eller förslag på kurser (gäller framför allt till år 3).

För att kunna ta ut en masterexamen i miljövetenskap måste du ha läst kurser om minst 60 hp inom miljövetenskap, varav minst 30 ska vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Dessutom ska sammanlagt minst 90 hp vara kurser på avancerad nivå. Men det finns alltså utrymme att komplettera utbildningen med kurser i andra relevanta ämnen. Det samlade kursutbudet för hela Göteborgs universitet hittar du under Hitta utbildning. Där kan du bland annat sortera utifrån ämne, nivå och termin.

Sista ansökningsdag är runt 15 oktober till vårterminen och 15 april till höstterminen. Om du har missat ansöka i tid, kan du till eventuellt göra en sen anmälan men notera att detta inte gäller alla kurser och att chanserna att komma in på populära kurser minskar.

Vem bestämmer över programmet?

Masterprogrammet i miljövetenskap drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv). Programrådet i miljövetenskap (PRÅM) har det samordnande ansvaret för alla miljövetenskapsprogrammen. Det leds av programrådsordföranden, som dessutom är studierektor på Institutionen för biologi och miljövetenskap. PRÅM består i övrigt av lärare vid olika institutionerna som undervisar inom kurser i miljövetenskap, studievägledare samt minst en studentrepresentant. 

Vill du engagera dig i programrådet? Kontakta Naturvetarsektionen på Göta Studentkår.

Vem ska jag kontakta?

Har du specifika frågor om våra olika kurser och utbildningsprogram? Kontakta i första hand våra studievägledare eller studieadministratörer. Kontaktuppgifter hittar du på sidan för  studievägledning.

Har du mer övergripande frågor om undervisningen på institutionen, kontakta utbildningsansvarig (proprefekt med ansvar för grundutbildningen) eller programrådsordförande.

Det finns dessutom en särskild koordinator för masterprogrammet, med huvudansvar för examenskurserna. Kontaktuppgifter till personal på BioEnv (se framförallt under Utbildningsfrågor)

Dags för examensarbete – vad måste jag tänka på?

Vad menas med examensarbete?

Examensarbetet är ett självständigt projekt som syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom något av miljövetenskapens forskningsområden och förbereda dig för arbetsliv eller vidare studier. Examination sker genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation av dina resultat. Dessutom ingår ett antal föreläsningar och seminarier.

Allmän information om examensarbeten inom biologi och miljövetenskap och vad du ska tänka på när du letar efter lämpliga projekt finns under Examensarbete och uppsats.

Se även information på den gemensamma öppna kurssidan i Canvas för examenskurserna som ges vid BioEnv (gå till Sök kurser och sök på ES2500).

Du måste själv hitta en handledare och projekt

Alla examensarbeten måste ha en handledare. Vanligtvis jobbar du i någon av våra forskargrupper där ditt projekt blir en viktig kugge för att föra forskningen framåt. Det vill säga du kan inte räkna med att få fria händer att hitta på ett eget projekt.

Varje termin erbjuder vi en mängd spännande och aktuella projekt, Ditt arbete kan till exempel ha en inriktning inom miljögifter, klimat, resurseffektivitet, energifrågor, naturvård, ekofysiologi, bevarandebiologi och mycket annat. Oavsett inriktning så ska ditt arbete vara inom naturvetenskap, ha en vetenskaplig frågeställning och handla om antropogen påverkan på miljön och/eller möjligheter att begränsa den. Du förväntas i god tid innan kursen startar ha tagit kontakt med tänkbara handledare inom universitetet. Du kan också hitta projekt utanför institutionerna, till exempel på företag eller myndigheter. I så fall måste det först ha godkänts av kursledare/examinator, och du måste även ha en intern handledare knuten till universitetet.

Vad krävs för att få påbörja ett examensarbete i miljövetenskap på avancerad nivå?

För att kunna göra ett examensarbete måste du ha en Kandidatexamen i naturvetenskap (biologi, kemi, geovetenskap, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) eller motsvarande, och minst 30 hp inom miljövetenskap men naturvetenskaplig inriktning varav minst 15 hp är på avancerad nivå. Dessutom måste du ha sökt och vara antagen till en examenskurs samt ha en godkänd handledare.

Vilken examenskurs ska jag söka?

ES2500/ES2571/ES2510 Examensarbete i miljövetenskap (30/45/60 hp)

Kurserna söks via antagning.se. Examenskurserna startar normalt vid terminsstart det vill säga september och januari men efter överenskommelse med handledare och kursledare kan du även starta i mars, juni eller november. Det är ingen web-registrering på dessa kurser, utan du blir registrerad när kursansvarig har godkänt ditt examensarbete och handledare. Detta kan ske tidigast vid kursstart.

Vänligen notera! Om du blir registrerad på någon annan masteruppsatskurs än ES2500, ES2571 eller ES2510 måste du ansöka om tillgodoräknande. Blanketten för tillgodoräknande får du av studievägledaren.