Musikvetenskap fortsättning

Kurspaket
MV200
30 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Musikvetenskap fortsättning på gu.se.

Här har vi samlat specifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar kurspaketet Musikvetenskap fortsättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Marita Rhedin
Marita Rhedin
Coordinator
Lise-Lotte Gustafsson
Studievägledare

Antagningskrav

För tillträde till kurspaketet krävs 22,5 hp i musikvetenskap.

Kursöversikt

  • Musikteori - fortsättning (MV1910)
  • Filmmusik (MV1450)
  • Musikvetenskapliga metoder (MV1510)
  • Självständigt arbete i musikvetenskap (MV1520)

Registrering 

Registrering på kurserna i kurspaketet kan göras i Ladok en vecka innan kursstart. Upplever du problem med registreringen kan du kontakta Utbildningsadministationen, studentexp@kultvet.gu.se

Du hittar mer information om Registrering, resultat och intyg samt att Söka kurser under studietiden på Studentportalen.

Utbytesstudier

En-eller två terminer utlandsstudier kan ingå i en examen i Musikvetenskap. Väljer du att studera tre terminer musikvetenskap på heltid i Göteborg, kan du läsa valfria kurser utomlands som ett sätt att bygga en examen.

Du hittar mer information om Utbytesstudier på Studentportalen. 

Möt våra studenter

Lär dig mer om hur du kan kombinera fristående kurser till en examen.