Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Inom vissa program ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den ger praktisk erfarenhet som, tillsammans med den universitetsförlagda delen av utbildningen, förbereder dig för arbetslivet inom ditt område.

Information om VFU från din utbildning

VFU är en praktiskt inriktad kurs som ingår i vissa program. Under din VFU får du möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper och skaffa arbetslivserfarenhet inom ditt ämnesområde  med hjälp av handledare. Denna praktiska erfarenhet stärker yrkesinriktningen av din utbildning och kopplar teori med praktik.

Om, när, var och hur du genomför VFU får du information om från din utbildning. Läs mer på denna sida under Information från fakultet och institution.

I vissa utbildningar finns möjlighet att förlägga VFU Utomlands.