Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Inom vissa program ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen av utbildningen en helhet.

Information om VFU från din utbildning

Om, när, var och hur du genomför VFU får du information om från din utbildning. Läs mer på denna sida under Information från fakultet och institution. I vissa utbildningar finns möjlighet att förlägga VFU Utomlands.