Bild
Foto: Johan Wingborg, GU

Kompletterande Utbildning Tandläkare

Program
O2TDU
1 år
60 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz på gu.se.

Utbildningen omfattar såväl teoretiska studier som klinisk färdighetsträning. Den teoretiska undervisningen sker vid Institutionen för odontologi i Göteborg. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på olika tandvårdskliniker, främst i Västra Götalandsregionen och i Värmland.

Här har vi samlat programinformation till dig som är student på kompletterande utbildning för tandläkare.

Utbildningsplan

Programöversikt 

Studievägledning

Emma Rönngquist
Studievägledare
emma.ronnquist@gu.se
031-786 35 98

Kontakta studievägledaren när du behöver exempelvis ha

 • hjälp med särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier pga din funktionsnedsättning.
 • individuell studieplanering
 • information om studieteknik
 • information om ansökan om studieuppehåll
 • återupptagande av dina studier efter studieuppehåll
 • har behov av ett enskilt samtal som berör dina studien i övrigt

Boka tid för vägledning och planeringssamtal via e-post, ange i meddelande raden att det gäller tidsbokning.
Besöksadress: Medicinaregatan 3

På e-post kan du även ställa allmänna frågor om dina studier.

Du är också välkommen till Drop-in på tisdagar, kl 14-16, via Zoom.
Join Zoom Meeting: https://gu-se.zoom.us/j/6368854942
Meeting ID: 6368854942

Telefontid: mån-tors, kl 13-14

Programadministration

Gustav Östling
Gustav Östling
Utbildningshandläggare

Jag hjälper dig med:

 • Registrering
 • Resultat
 • Intyg
 • Studieuppehåll
 • Tillgodoräknanden
 • Studieregler
 • Övriga studierelaterade frågor

Ny student 

Mer info?

Terminstider

Notera att KUT har avvikande terminstider vårterminen 2024.

Vårterminen 2024: 22 januari - 9 juni.
Höstterminen 2024: 2 september - 19 januari

Tentamen

Anmälan görs via Ladok på webbtjänsten i studentportalen.

Anmälan till tentamen ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensdatum.

Lärare och administratörer tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad. Då får du endast skriva din tentamen i mån av plats; om någon anmäld student uteblir.

Glöm inte att ta bort din anmälan om du ändrar dig och inte tänker skriva tentamen. Det kan du endast göra innan anmälningstiden gått ut.

Omprövning av betygsbeslut

Du kan begära en omprövning av ditt tentamensresultat  om du anser att det innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller om det skett en förväxling av studenter eller examinationsuppgifter.

Du lämnar in din begäran om omprövning till utbildningshandläggare på institutionen.  

Anpassad examination

Ansökan om anpassad examination ska lämnas till utbildningshandläggare senast fyra veckor innan tentamen. Din ansökan och ditt Nais-intyg ska överlämnas i pappersformat.

Studentinflytande

Som student på institutionen för odontologi har du rätt att vara representerad i våra beslutande organ. Studenter från Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) deltar i följande organ:

 • Institutionsrådet
 • Grundutbildningsrådet
 • Utbildningskommittén
 • Kursplanenämnden
 • Arbetsmiljögruppen

Tandläkarlegitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Observera att du före ansökan om legitimation måste  ansöka om tandläkarexamen hos universitetet. När du har fått ut din yrkesexamen så ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Ansökan om legitimation för tandläkare