Kultur, kandidatprogram

Program
H1KLT
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Kultur, kandidatprogram på gu.se.

Här har vi samlat programspecifik information och kontaktuppgifter för dig som studerar kandidatprogrammet Kultur vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Catarina Bengtsson
Ämnesansvarig/programkoordinator
Lise-Lotte Gustafsson
Studievägledare

Programkrav och utbildningsplaner

Terminsöversikt

För dig som läser Kultur, kandidatprogram, med start höstterminen 2023 ser programstrukturen ut som följer:

Termin 1

 • Kulturvetenskap, grundkurs (KP1150), 30 hp

Termin 2

 • Kulturvetenskap, fortsättningskurs (KP1250), 30 hp

Termin 3

 • Breddningskurser (Se Registrering och kursval)

Termin 4

 • Kultur, demokrati och brytningstider (KP1410), 7,5 hp
 • Kultur, demokrati: staden (KP1420), 7,5 hp
 • Museets praktik (KP1430): 7,5 hp
 • Kulturoffensiv vision, kommunikation och projektledning (KP1440), 7,5 hp

Termin 5

 • Förvaltningskulturer (KP1530), 7,5 hp
 • Kultur och samhälle (KP1500), 7,5 hp
 • Praktik (KP1510), 15 hp

Termin 6

 • Kulturvetenskap, fördjupningskurs (KP1650), 30 hp

 

För dig som läser Kultur, kandidatprogram, enligt den utbildningsplan som senast reviderades år 2019 programstrukturen ut som följer:

Termin 1

 • Kulturvetenskap: grundkurs (KP1100), 30 hp

Termin 2

 • Kultur, demokrati och staden (KP1200), 15 hp

 • Museéts praktik (KP1210)/ Att skriva om kultur (KP1220)/ Förvaltningskulturer (KP1230), 7,5 hp

 • Kulturoffensiv (KP1240), 7,5 hp

Termin 3

 • Breddningskurser (Se Registrering och kursval)

Termin 4

 • Kulturvetenskap, fortsättningskurs (KP1400), 30 hp

Termin 5

 • Kultur och samhälle (KP1500), 7,5 hp

 • Praktik (KP1510), 15 hp

 • Teori och metod (KP1520), 7,5 hp

Termin 6

 • Kandidatuppsats (KP1600), 15 hp

 • Museéts praktik (KP1210)/ Att skriva om kultur (KP1220)/ Förvaltningskulturer (KP1230), 7,5 hp

 • Outro (KP1610), 7,5 hp

Registrering och kursval

Som programstudent behöver du inför varje termin söka de kurser som du ska läsa. Detta gäller såväl för programmets obligatoriska kurser som för de breddningskurser som läses under termin tre. Ansökan till respektive termin görs under ordinarie ansökningsperioder under vår- samt hösttermin. Exakta ansökningstider hittar du på antagning.se. Ansökningskoder samt information om ansökningsförfarandet skickas ut på mail, samt publiceras som ett anslag på Canvas.

Under termin 3 ska du välja breddningskurs. Du kan läsa 30 hp i exempelvis Filmvetenskap, Genusvetenskap, Idé- och lärdomshistoria, Konst- och bildvetenskap, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Religionsvetenskap eller Teaterstudier.

Om du ska påbörja termin 6 på Kultur, kandidatprogram, enligt 2019 års utbildningsplan, behöver du välja en av tre kurser om 7,5 hp. Du ska enbart registrera dig på en av kurserna då varje programtermin ska innehålla max 30 hp.

Registrering på programmets kurser kan göras i Ladok en vecka innan kursstart. Upplever du problem med registreringen kan du kontakta Utbildningsadministationen, studentexp@kultvet.gu.se

Utbytesstudier och praktik

Under termin 3 ges möjlighet till utbytesstudier. Sista ansökningsdag är 1 februari. För att försäkra dig om du har en studieplats för denna termin bör du under förutsättning att du planerar att åka utomlands även söka ett av de breddningsämnen med platsgaranti som nämns ovan. Utbytesstudier planerar du i samråd med studievägledare samt programkoordinator.

Gemensam information om utbytesstudier på Studentportalen 

Under termin 5 läser du en praktikkurs (KP1510) som omfattar två månaders praktik. Kontakta din studievägledare för bollning, tips och stöd kring praktiken.

Praktisk information om praktikkursen KP1510

Lista över tidigare praktikplatser vid Kultur, kandidatprogram

Möt våra studenter

Läs intervjun med tidigare studenten Anton Hedberg