Masterprogrammet i Statsvetenskap (MaPS)

Program
S2PSC
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Masterprogrammet i Statsvetenskap på gu.se.

Välkommen som student på masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS). På den här sidan ser du hur programmets fyra terminer är upplagda. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Administration

Maria Lilleste
Maria Lilleste
Utbildningsadministratör

Maria Lilleste är programmets utbildningsadministratör. Hon hjälper dig med praktiska frågor om programmet, kurser inom programmet, registrering och resultatrapportering. Om du undrar över något och känner dig osäker på vem du ska kontakta – hör av dig till Maria!

Vårterminen 2023 belönades Maria Lilleste tillsammans med en av våra andra kollegor med fakultetens Studiemiljöpris för sociala insatser.

Läs mer: Pris för god studiemiljö och inspirerande undervisning

Termin 1

Första terminen består av den obligatoriska kärnkursen Statsvetenskaplig analys: SK2121 Statsvetenskaplig analys.

Därefter läser du en metodkurs – du kan välja mellan fyra olika metodkurser. Två av kurserna kräver att du har läst metod tidigare:

Termin 2

Under andra terminen läser du två fördjupningskurser. Under första delen av terminen kan du välja mellan:

Under andra halvan av terminen kan du välja mellan:

Termin 3

Under den tredje terminen kan du antingen läsa mer fördjupning och metod, göra praktik halva eller hela terminen, eller studera utomlands under hela terminen.

Under terminens första del kan du välja mellan:

Under andra halvan av terminen kan du välja mellan:

Termin 4

Fjärde och sista terminen skriver du ditt examensarbete inom kursen SK2532 Masteruppsats (30 hp).

Läs mer: Examensarbete och uppsats

Söka kurser inom programmet 

Som student behöver du söka kurserna du ska läsa kommande termin via Antagning.se. För att få platsgaranti behöver du söka rätt kurser, på rätt sätt, i tid, och tacka ja till din plats efter urval 1. Inför varje ansökningsomgång kommer Maria Lilleste att maila ut information om vilka kurser du ska söka.

Pedagogiskt stöd

Om du har rätt till pedagogiskt stöd under dina studier på grund av till exempel en varaktig funktionsnedsättning – läs mer information på Studentportalen. Undrar du något om pedagogiskt stöd? Välkommen att ringa studievägledare Eva Nilsson.

Läs mer: Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning 

Studievägledning

Eva Nilsson
Eva Nilsson
Studievägledare

Till Eva Nilsson kan du vända dig om du behöver pedagogiskt stöd, om du önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning eller göra studieuppehåll eller studieavbrott. Med Eva kan du också diskutera framtid och planera din karriär.

Elin Ackerberg
Elin Ackerberg
Utbildningshandläggare

Med Elin Ackerberg kan du diskutera praktik och praktikplatser både i Sverige och internationellt. Du kan också få hjälp med karriärvägledning.

 

Angelica Thell
Angelica Thell
Studievägledare

Behöver du vägledning i val av utbytesstudier kan du kontakta Angelica Thell. Med henne kan du också diskutera vårt double degree-program där du läser ett år i Konstanz i Tyskland.

Skoj på campus!

Studenter som umgås.

Välkommen till MAPS(E) Student Group, studentföreningen för masterprogrammet i statsvetenskap (MAPS) och masterprogrammet i statsvetenskap: miljöstyrning och beteende (MAPSE).

Läs mer: