Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS)

Program
S2PSC
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Masterprogrammet i Statsvetenskap på gu.se.

Välkommen som student på masterprogrammet i statsvetenskap. På den här sidan ser du bland annat hur programmets fyra terminer är upplagda. Lycka till med studierna!

Ny student

Höstterminen 2024 börjar den 2 september med en introduktion.

Studierektor Birgitta Niklasson hälsar välkommen och presenterar programmet.

Därefter möter du studievägledare Eva Nilsson, praktik- och alumnansvarig Elin Ackerberg och internationell koordinator Angelica Thell som berättar om vilken hjälp och vilka olika möjligheter du erbjuds under din utbildning. Även studentkåren kommer och presenterar sig.

Introduktion

Tid: 2 september kl. 10.00.

Plats: Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, Universitetsplatsen 1, sal Torgny Segerstedt.

Schema med mera

Schema, kursplan, litteraturlista, ansvarig lärare med mera, hittar du i kursöversikten för din första kurs på lärplattformen Canvas. Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i god tid innan kursstart. Om du har praktiska frågor om din kurs är du välkommen att kontakta kursens utbildningsadministratör.

Ta reda på mer i Canvas lärplattform.

Om du har några frågor

Wilma Holmestrand
Utbildningsadministratör

Wilma Holmestrand är programmets utbildningsadministratör. Hon hjälper dig med praktiska frågor om programmet, kurser inom programmet, registrering och resultatrapportering. Om du undrar över något och känner dig osäker på vem du ska kontakta – hör av dig till Wilma!

 

Programstruktur och innehåll

Termin 1

Första terminen består av den obligatoriska kärnkursen SK2121 Statsvetenskaplig analys.

Därefter läser du en metodkurs – du kan välja mellan fyra olika metodkurser. Två av kurserna kräver att du har läst metod tidigare:

Termin 2

Under andra terminen läser du två fördjupningskurser. Under första delen av terminen kan du välja mellan:

Under andra halvan av terminen kan du välja mellan:

Termin 3

Under den tredje terminen kan du antingen läsa mer fördjupning och metod, göra praktik halva eller hela terminen, eller studera utomlands under hela terminen.

Under terminens första del kan du välja mellan:

Under andra halvan av terminen kan du välja mellan:

Termin 4

Fjärde och sista terminen skriver du ditt examensarbete inom kursen SK2532 Masteruppsats (30 hp).

Läs mer: Examensarbete och uppsats

Söka kurser inom programmet 

Som student behöver du söka kurserna du ska läsa kommande termin via Antagning.se. För att få platsgaranti behöver du söka rätt kurser, på rätt sätt, i tid, och tacka ja till din plats efter urval 1. Inför varje ansökningsomgång kommer utbildningsadministratören att maila information om vilka kurser du ska söka.

Pedagogiskt stöd

Om du har rätt till pedagogiskt stöd under dina studier på grund av till exempel en varaktig funktionsnedsättning – läs mer information på Studentportalen. Undrar du något om pedagogiskt stöd? Välkommen att ringa studievägledare Eva Nilsson.

Läs mer: Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Studievägledning

Eva Nilsson
Eva Nilsson
Studievägledare

Till Eva Nilsson kan du vända dig om du behöver pedagogiskt stöd, om du önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning eller göra studieuppehåll eller studieavbrott. Med Eva kan du också diskutera framtid och planera din karriär.

Elin Ackerberg
Elin Ackerberg
Utbildningshandläggare

Med Elin Ackerberg kan du diskutera praktik och praktikplatser både i Sverige och internationellt. Du kan också få hjälp med karriärvägledning.

 

Angelica Thell
Angelica Thell
Studievägledare

Behöver du vägledning i val av utbytesstudier kan du kontakta Angelica Thell. Med henne kan du också diskutera vårt double degree-program där du läser ett år i Konstanz i Tyskland.

Skoj på campus!

Studenter som umgås.

Välkommen till MAPS(E) Student Group, studentföreningen för masterprogrammet i statsvetenskap (MAPS) och masterprogrammet i statsvetenskap: miljöstyrning och beteende (MAPSE).

Läs mer: