Bild
En specialpedagog ler mot en elev

Specialpedagogprogrammet

Program
L2SPP
3 år
90 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Specialpedagogprogrammet på gu.se.

Välkommen till programsidan för dig som är student på Specialpedagogprogrammet.

Kontakt

Programledare: Gunilla Westman Andersson (gunilla.andersson@gu.se)
Studierektor och biträdande programledare: Malin Eliasson (malin.eliasson@gu.se)
Studievägledare: Tina Mathé (stvl.spec@ped.gu.se) tel: 031-786 22 29,
telefontider: tis, tors kl. 10-11, ons. kl. 13-14

Studieadministratör: Erica Kopp (ips.studieadmin@ped.gu.se) tel: 031-786 28 53

Programråd

Programrådet för Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet är ett rådgivande organ med uppdrag att rekommendera hur de båda programmen bör utvecklas samt bereda och föreslå innehållsliga förändringar.

Ordförande för programrådet är Shruti Taneja Johansson (shruti.taneja.johansson@ped.gu.se). 

Studentrepresentanter: 
Speciallärarprogrammet: Marie-Therese Absim (marie-therese.absim@outlook.com)
Specialpedagogprogrammet: Elma Olevic (e_olevic@hotmail.com

Ta del av programrådets arbete

Minnesanteckningar från programrådets senaste möte hittar du här: Programråd 2023-04-20  För att ta del av tidigare mötesanteckningar, skicka ett mejl till ips.studiadmin@ped.gu.se.

Vill du få inflytande eller insyn i programmets utveckling så uppmuntras du att kontakta någon av programrådets studentrepresentanter, eller att själv bli studentrepresentant via din studentkår.

Läs mer om att vara studentrepresentant.

Utbildningsplan

Utbildningsplan Specialpedagogprogrammet

Studiegång 

Programmets obligatoriska kurser som du ser nedan behöver du inte söka till utan du antas automatiskt så länge du uppfyller kursens förkunskapskrav. Vilka förkunskapskraven är hittar du i kursplanerna, som finns länkade nedan. Kurserna på termin 1, 2 och 5 läser du tillsammans med studenterna på Speciallärarprogrammet. 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6