Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Göteborgs universitet arbetar med miljö och hållbar utveckling som en del i vår forskning, utbildning, samverkan och dagliga verksamhet. Som student har du många möjligheter att engagera dig i universitetets hållbarhetsarbete.

Studiemiljö

Den här sidan handlar om universitetets arbete med miljö och hållbarhet. Du kan även läsa om vad som gäller för din Studiemiljö.

Engagera dig i universitets hållbarhetsarbete

Som student har du många möjligheter att engagera dig i universitets hållbarhetsarbete.

Rapportera

Du kan rapportera sådant som gör att universitetets miljömål inte uppnås eller att miljölagstiftning, regler eller policys inte efterlevs.

Du rapporterar brister eller ger förslag i systemet IA

Studentinflytande

Inom studentkårerna vid Göteborgs universitet pågår ett aktivt hållbarhetsarbete där du som student kan bidra och engagera dig. Kontakta respektive kår eller studentkårsammanslutning för mer information. Du kan också bli studentrepresentant i något av de råd eller organ vid universitet som berör hållbar utveckling. Respektive studentkår eller studentkårsammanslutning utser dessa studentrepresentanter.

Student Sustainability Hub

På Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, finns en Student Hub för hållbarhet. Studenthubben samlar, koordinerar och stöttat studentinitiativ inom hållbar utveckling vid både Göteborgs universitet och Chalmers. Bland annat skapar hubben tvärvetenskapliga plattformar och aktiviteter för studenter som vill utbyta kunskap och lära sig mer om hållbar utveckling. Aktiviteterna genomförs av, för och med studenter vid båda lärosäten.

GMV:s information om Student Sustainability Hub

Hållbar utveckling en del av vår vision

Hållbarhet är en del av vår vision och en integrerad del i vår forskning, utbildning, samverkan och dagliga verksamhet. Vi arbetar för att ytterligare utveckla och stärka hållbarhetsarbetet och öka relevansen som samhällsaktör och samarbetspartner och därigenom bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, innefattande ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner.

Vi är certifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO  14001 och registrerat enligt EU:s motsvarighet EMAS. Vi arbetar aktivt för att minska universitetets klimatpåverkan.

Hållbarhetsmärkta utbildningar

Var femte kurs och nästan var fjärde program som ges vid Göteborgs universitet är hållbarhetsmärkt. Vår hållbarhetsmärkning utgår från kriterier som speglar det mångdimensionella begreppet hållbar utveckling.

Samlad information om vårt arbete finns på gu.se, sidan Hållbar utveckling

Kontakt

Eddi Omrcen
Hållbarhetschef