Länkstig

Kursplan och litteraturlista

Senast två veckor före kursstart ska du ha tillgång till din kursplan. Till varje kurs finns även en litteraturlista, denna ska finnas tillgänglig senast åtta veckor före kursstart.

Hitta kursplan och litteraturlista

För de flesta utbildningar kan både kursplaner och litteraturlistor sökas fram i söktjänsten Hitta kursplan och litteraturlista som finns på gu.se.

För vissa utbildningar kan både kursplan och litteraturlista emellertid finnas utanför söktjänsten (exempelvis i kursrummet i Canvas). I så fall får du information från din utbildning om vad som gäller för dig.

Vad är en kursplan?

Kursplanen är ett pedagogiskt verktyg för lärare och studenter, som fungerar som grunden för hur studierna kommer bedrivas. Den beskriver bland annat förkunskapskrav, kursens mål och innehåll, undervisningsformer, examinationsformer och huvudområde. Du ska ha tillgång till din kursplan senast två veckor för kursstart.

Vad är en litteraturlista?

Till kursplanen hör en litteraturlista och/eller en förteckning över annat relevant kursmaterial. Litteraturlistan ska du ha tillgång till senast 8 veckor innan kursstart.