Länkstig

Studieuppehåll och studieavbrott

Ta reda på vad du ska göra om du vill ta ett studieuppehåll, avbryta studierna eller återvända till studierna. Vi rekommenderar att du kontaktar din studievägledare eller administratör innan du pausar eller avbryter studierna.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du tar en paus i studierna som du har anmält till universitetet.

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas studieuppehåll med platsgaranti, både för program- och kursstudier. Då har du rätt att fortsätta med studierna efter uppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. 

Om du inte har särskilda skäl kan du fortfarande ta en paus från studierna, men då kan du bara återvända till utbildningen i mån av plats. Oavsett vad är det viktigt att du anmäler att du tar en paus från studierna, det är en faktor i dina chanser att komma tillbaka senare. 

Så ansöker du om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll till ansvarig institution. Processen kan skilja sig åt mellan olika institutioner. Information från din utbildning finns längre ner på sidan.

Avbryta dina studier

Om du har bestämt dig för att inte fullfölja studierna på en utbildning som du redan påbörjat ska du anmäla studieavbrott. Ett studieavbrott innebär att du avbryter studierna och avsäger dig din studieplats på en kurs eller ett program. Om du har planer på att återvända till utbildningen bör du i första hand ansöka om studieuppehåll.

Studieavbrott på kurs

Om du gör avbrott på en kurs kommer du inte kunna söka utbildningen igen. Om du ångrar ditt avbrott kan du ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen, men endast i mån av plats.

Tidigt avbrott

Om du gör ett avbrott inom tre veckor från kursstart får det samma betydelse som ett återbud. Det innebär att din registrering tas bort och att du kan söka utbildningen och konkurrera om en plats på nytt. Om du bestämt dig för att inte påbörja en kurs som du blivit antagen till är det viktigt att du meddelar återbud så snart som möjligt. Detta för att platsen ska kunna gå vidare till nästa sökande i kön.

Studieavbrott på program

Om du gör avbrott på ett program och vill återuppta studierna kan du söka utbildningen igen via antagning.se. Alternativt kan du kontakta institutionen och ansöka om att få återuppta studierna.

Så anmäler du studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på en kurs kan du själv göra ett avbrott i Ladok. Det enklaste sättet att göra detta är att gå till din aktuella kurs på startsidan i Ladok och klicka ”Visa mer”. Där finns en knapp med texten ”Jag vill inte läsa denna utbildning”. Om valet att avbryta inte finns kontaktar du institutionen du studerar på.

Om du vill avbryta dina programstudier gör du det direkt till ansvarig institution.

Skjuta upp studiestarten - anstånd

Grundregeln är att du ska påbörja din utbildning den termin som du är antagen till. Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten. Skälen måste styrkas. Anstånd beviljas generellt till nästa start för utbildningen i fråga, vanligtvis två terminer, och i högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Instruktioner för anstånd på gu.se

Återuppta studier

Om du beviljats ett studieuppehåll med platsgaranti innehåller beslutet besked om vid vilken tidpunkt studierna återupptas samt när och hur anmälan till fortsatta studier ska göras. 

Om du inte anmält studieuppehåll, eller inte har beviljats att fortsätta studierna efter en paus från studierna, finns det ingen garanti att du kan komma tillbaka till studierna. Du får återuppta studierna i mån av plats. Ansvarig institution har mer information.