Till startsida

Apotekarprogrammet

Aktuellt

Introduktionsveckan för nya studenter på Apotekarprogrammet startar 26 augusti kl 10.

Årets introduktionsvecka är nätbaserad. Mer information finns i det välkomstbrev som skickats ut till alla nya studenter. Vi ser fram emot att träffa dig! 

Ansökningar och blanketter skickas via e-post

Ansökningar och blanketter mejlas till apotekarprogrammet@sahlgrenska.gu.se och skickas inte via post, då personalen på Apotekarprogrammet arbeter hemifrån pga. pandemin.

 

Nedläggning av kurs FAS745, Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 hp

Det har nu gått två år sedan den sista kullen på apotekarprogrammet som följde den äldre utbildningsplanen F2APO gick ut. Tidigare praktikkurs (FAS745) bestod av 6 månaders sammanhållen apotekspraktik (dvs. den gick delvis utanför terminstid) ; i den nuvarande utbildningsplanen har denna ersatts av två separata praktikkurser, en på termin 5, FAS521 (9 hp), och en under hela sista terminen, TAF100, (30 hp). Dessa två kurser motsvarar alltså den gamla praktikkursen FAS745. Programmet kommer efter V21 att lägga ner den långa praktikkursen FAS745, i enlighet med Lokala studieregler vid Göteborgs universitet, §3.7, fastställd i maj 2013¹, samt Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet, §41, Dnr V2018/1223².

Detta innebär att de studenter som har läst enligt den gamla utbildningsplanen F2APO, och inte är klara med FAS745, kommer att behöva läsa båda de nya praktikkurserna (FAS521 0ch TAF100) för att kunna få ut sin apotekarexamen. Tidigare lästa kurser enligt F2APO tillgodoräknas in i den nuvarande utbildningsplanen F2APP och examen tas ut i analogi med F2APP.

Du som behöver läsa FAS521 (för behörighet till TAF100) rekommenderas att ta kontakt med studievägledare för planering av dina studier (malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se).

¹ ”I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i tidigare kursplan.”

² ”I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare examinationstillfälle.”

Om du har konstaterad covid-19

[2021-05-24] Om du som student har fått en bekräftad covid-19 diagnos, och har vistats i universitetets lokaler under en tid då det finns misstanke om att du varit smittad, uppmanas du informera din kursledare vid din institution snarast möjligt. Detta för att ansvarig vid universitetet ska kunna meddela andra som eventuellt har utsatts för smittorisk. Information om vem du är sprids inte vidare.

Covid-19 – universitetsgemensam information till studenter – Studentportal (gu.se)
 

 

 


 

Information om Corona – läs dagligen! Uppdateras kntinuerligt

Information about Corona – please read every day! Information is updated continuously

 

 

 

Sidansvarig: Apotekarprogrammets programadministratör|Sidan uppdaterades: 2021-08-02
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/apotekarprogrammet/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2021-08-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?