Till startsida

Apotekarprogrammet


Apotekarprogrammets öppna sidor i GUL

Aktuellt

Till apotekarstudenterna

För ca: två veckor sedan, den 29 maj, kom ett uttalande ifrån regeringen/utbildningsdepartementet vilket innebar bl.a. att kraven på distansundervisning vid universitetet lättas upp från den 15 juni. Dock poängterade man tidigt att ”allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning.” (Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning).

Rektor för Göteborgs universitet kom sedan med en revidering av sitt tidigare ställningstagande, där det tydligt slås fast att ”Trots att regeringen dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning kommer återgången till campus att vara begränsad till hösten […] det innebär alltså inte en återgång till läget som gällde innan pandemin.”
Rektor meddelar vidare att ”verksamheter och studenter som ska prioriteras för att ges möjlighet till utbildning på plats är […] examinationer som inte är möjliga att genomföra digitalt, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag, fältstudier samt verksamhetsförlagd utbildning.”

Därutöver har Sahlgrenska akademin den 10 juni skickat ut ett förtydligande vad som gäller för fakultetens verksamhet. Detta innebär i stort ingen skillnad mot rektors besked, vilket i sin tur innebär att vi på det hela taget fortsätter som vi gör nu. Dock öppnar man upp mer för laborationer och motsvarande (se bif. dokument för mer information), samt introduktionsperiod för nyantagna på campus, om detta kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Praktik (VFU) bör genomföras.


Detta har varit en ovanlig vår som ställt stora krav på er studenter, likväl som på alla involverade i utbildningen. Jag vill från apotekarprogrammets sida tacka för det engagemang med vilket ni fortsatt bedriva era studier under terminen, och för den flexibilitet och förståelse ni visat inför den situation vi alla hamnat i.

Jag ser fram emot en hösttermin som jag hoppas, allt eftersom tiden går, mer och mer kommer att likna ordinarie undervisning.
Jag önskar er alla en riktigt fin och avkopplande sommar!

Bästa hälsningar
Patrik Aronsson
programansvarig apotekarprogrammet, ordförande för utbildningskommittén för farmaci
 

Coronaviruset

(2020-03-12)

Information om Corona – läs dagligen! Uppdateras kntinuerligt

Information about Corona – please read every day! Information is updated continuously

Söka kurser via antagning.se

(2020-031-12)

Apotekarprogrammet har beslutat att programstudenter inte längre ska söka sina kurser inom programmet via antagning.se, förutom till kursen TAF100 (praktik) på termin 10. Detta innebär att om man följer sin kull och inte har haft ett studieuppehåll så kommer man automatiskt att antas till nästkommande kurs av utbildningshandläggaren på Apotekarprogrammet. Detta förutsatta att man uppfyller förkunskapskraven inför varje kurs.

Rekomendationer om covid-19 (coronaviruset) inom Sahlgrenska akademin

(2020-03-04)

GU rekommenderar att studenter och medarbetare som nyligen vistats i riskområde (Fastlandskina, Iran, Sydkorea eller de italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana) efter överenskommelse med kursansvarig eller chef, ska arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Göteborgs universitet avråder också studenter och medarbetare från resor till riskområde. Riskområdena listas i rekommendationerna (länk nedan).

Hantering av frågor:
• Studenter uppmanas att kontakta kursansvariga.

Aktuell information för Västra Götaland finns på Smittskydd Västra Götaland och 1177 Västra Götaland coronavirus

GU:s rekommendationer om coronaviruset 

 

Blogg om studenter som är på utbytestermin

(2020-03-01)

Nedan kan ni läsa om apotekarstudenter och läkarstudenter som läser sitt examensarbete utomlands

Examensarbete utomlands på Apotekarprogrammet och Läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Extrajobba som mentor

(2020-02-27)

Har du kommit en bit i din utbildning och lärt dig om studieteknik och att organisera dina studier för att nå resultat? Vill du ha ett meningsfullt och lärorikt extraarbete?

Utbildningsenheten söker mentorer till studenter som behöver särskilt pedagogiskt stöd för att strukturera sina studier. Mentorsarbetet är avlönat (150 kronor i timmen) och du får tillgång till stöd och vägledning.

Att vara mentor till en student i behov av särskilt pedagogiskt stöd innebär oftast att du hjälper studenten att strukturera och planera sin studiesituation, sitt schema och sin inläsning. Du träffar studenten en gång i veckan under cirka 1–1,5 timma.

Du kan göra en intresseanmälan och läsa mer om att vara mentor på Studentportalen.
 

Intresseanmälan 

Bli mentor

Sugen på att forska i sommar?

(2020-02-19)

Läs mer om möjligheten att bedriva ett forskningsprojekt under sommaren

Utlysning av stipendier för sommarforskning

(2020-02-14)

Nu finns det stipendier att söka för sommarforskning. Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2020. Ansökningen skickas till rikard.zeilon@gu.se

Sommarforskning

Tentor på Apotekarprogrammet

(2020-02-05)

Via länken i TimeEdit nedan kan ni se alla tentor och omtentor på Apotekarprogrammet under VT20. 

Tentor och omtentor Apotekarprogrammet VT20

För tentor i galenisk farmaci, kontakta Anna Ström för datum.

För tentor i kemi, kontakta Hannah Ahlborg för datum.

För tentor på de valbara kurserna termin 8, kontakta ansvarig kursadministratör för datum. 

 

Generell dispens

(2020-01-30)

Programledningen på Apotekarprogrammet har beslutat att bevilja generell dispens inför kurserna IHI430 immunologi och hematologi och infektionssjukdom samt FLS441 Farmakologi och sjukdomslära 1, på termin 4 under vårterminen 2020.

Den generella dispensen innebär att kursen CEB230 Cellens metabolism inte måste vara avklarad för att få påbörja kurserna IHI430 och FLS441 under vårterminen 2020. I övrigt gäller de bestämda förkunskapskraven för kurserna IHI430 och FLS441.
 

Kursöversikt i Canvas

Kursöversikter till kurser på Apotekarprogramemt som går ht19 hittar ni  under - Programöversikt och förkunskapskrav. I en kursöversikt hittar man schema, kursplan och litteraturlista utan att vara registrerad på en kurs.

 

 

 

Sidansvarig: Julia Kisch|Sidan uppdaterades: 2020-06-12
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://studentportal.gu.se/minastudier/apotekarprogrammet/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-04

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?