Bild
Låt dig inspireras
Sahlgrenska akademin

Här hittar du information som berör dina studier vid institutionen så som studentexpeditionens öppettider och studieregler. Program- och kursspecifik information hittar du på respektive utbildningssida här i studentportalen.

Om Institutionen för biomedicin

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Sahlgrenska akademin
Kontaktinformation
Postadress
Box 440
40530
Göteborg
E-post
biomedicine@gu.se
Besöksadress
Medicinaregatan 9 A-B
41390
Göteborg

Kursexpedition

Adress: Medicinaregatan 9A
e-post: kursexp@medkem.gu.se


Öppettider
Onsdagar
kl. 12:00-13:00

OBS: Sista dagen att besöka kursexpeditionen är onsdagen 26 juni. Kursexpeditionen stänger sedan för sommaren från 27 juni  och öppnar igen för besök onsdagen 14 augusti.

 

Utbildningar

Bra länkar

Canvas

Ladok

Fristående kurser

På lärplattformen Canvas hittar du kursspecifik information för de fristående kurser som finns på institutionen. Följ länken på respektive kurs i listan nedan. Länk till kurshemsidan publiceras senast 2 månader innan kursen börjar.

Hösttermin

Vårtermin 


Vilande kurser

 • BMA113 Molekylärbiologisk diagnostik av mikroorganismer, 7,5 hp
 • BMA119 Introduktion till evidensbasering inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 7,5 hp 
 • BMA121 Biobanking för klinisk forskning, 7,5 hp
 • BMA124 Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi, 7,5 hp
 • BMA102 Erytrocytmorfologi vid sjukdom - diagnostisk laboratoriemetodik, 7,5 hp
 • BMA118 Flödescytometrik och masspektrometri inom laboratoriediagnostik, 7,5 hp
 • BMA131 Avancerade metoder för infektionsimmunologi och infektionsgenomik, 15 hp
 • LÄA013 Kirurgisk anatomi och teknik, 6 hp
   

Anpassad examination 

Studenter med ett giltigt NAIS-intyg har möjlighet att ansöka om anpassning av examination. Anpassningar som du ansöker om ska finnas angivna som rekommendation i ditt NAIS-intyg. 

Examinator beslutar om en anpassning kan bevilja eller inte. Du som student är ansvarig för att ansökan om anpassning inkommer senast 4 veckor före examinationstillfället. (Se Regler för examination). 
En inkommen ansökan sparas och hanteras av institutionen i säker lagringsyta då en ansökan klassas som känsliga personuppgifter. 

Så här går en ansökan till vid Biomedicin: 

 1. Du ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten (se nedan) till kursadministratören för kursen. Bifoga NAIS-intyget vid första tillfället du söker om anpassning. 

  För kursadministratörens mejladress, se kursens Canvas-sida. Notera: Mejlar du ansökan - kommer institutionen att flytta handlingarna till säker lagring och därefter radera mejlet. Detta då universitet inte kan garantera säkerheten för personuppgifter i e-posten. 

  Du kan istället skicka ansökningshandlingarna per post [adress finns i blanketten] eller lämna in handlingarna till kursexpeditionen [öppettider: onsdagar kl. 12-13]. Om du väljer att posta så tänk på att skicka det i god tid då det kan ta några dagar för posten att komma fram. 
 2. Du behöver ansöka om anpassning inför varje examinationstillfälle. Det innebär att om du har flera examinationer i en kurs, behöver du inkomma med en blankett per examinationstillfälle. 

 

Blanketter och dokument

Examination

 

Byte av examinator

Som student har du rätt att ansöka om byte av examinator efter två underkända examinationstillfällen på samma examinationsuppgift. Ansökan skickar du via epost till institutionens utbildningssamordnare (asa.samdell@gu.se).
Notera: Ansökan ska innehålla: namn, personnummer, aktuell kurs (samt program), vilken examination det gäller, antal examinationstillfällen du redan genomfört och skäl till att du vill byta examinator. Beslut kommer fattas av vice prefekt för grundutbildning på delegation av prefekt. 

 

Institutionens externa hemsida

Läs mer om Institutionen på vår hemsida här

Forskning på Biomedicin

Läs mer här

 

Nyheter

För tillfället finns inga nyheter publicerade.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.