Bild
Studentmiljö

Institutionen för kliniska vetenskaper

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin.

Vi bedriver undervisning inom flera, mestadels kliniska, ämnen vid tre viktiga program nämligen läkarprogrammet, sjukhusfysikerprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. 

Vi håller dessutom i ett antal fristående kurser i onkologi och strålfysik och uppdragsutbildning i bland annat uroterapi.

Nedan följer en presentation av de utbildningar som vi är en del av.

Om Institutionen för kliniska vetenskaper

Typ av organisation
Institution
Tillhör fakultet
Sahlgrenska akademin
Kontaktinformation
Postadress
Box 426
40530
Göteborg
E-post
klinvet@gu.se
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390
Göteborg

Läkarprogrammet

Inom läkarprogrammet bedriver vi flera utbildningar enligt nedan. 

Till programsidor
Läkarprogrammet 11 terminer
Läkarprogrammet 12 terminer

Kurser som hålls av institutionen för kliniska vetenskaper

  • Kirurgi (LÄA081)
  • Öron-näs-och halssjukdomar (LÄ091Ö)
  • Dermatologi och venerologi (LÄ092)
  • Radiologi (LÄ119R)
  • Pediatrik och barnpsykiatri (LÄA093)
  • Gynekologi, obstetrik och klinisk genetik (LÄA094)

Sjukhusfysiker

Under de första två åren studerar du grundläggande fysik och matematik vid institutionen för fysik. Därefter hålls undervisningen vid institutionen för kliniska vetenskaper se nedan.
Till sjukhusfysikerprogrammets sida

År 3
RFA331 Kärnfysik och strålkällor, 7,5 hp
RFA332 Strålningsväxelverkan, 7,5 hp
RFA333 Detektorer och mätteknik för strålning, 7,5 hp
RFA341 Monte Carlo teknik, 7,5 hp
RFA334 Strålningsdosimetri, 10 hp
RFA338 Strålningsbiologi, 7,5 hp
RFA339 Strålskydd, 7,5 hp
RFA340 Omgivningsradiologi, 5 hp

År 4
RFA841 Medicin för fysiker, 6 hp
RFA842 Krisberedskap och strålskydd, 4 hp
RFA843 Bildfysik, 5 hp
RFA884 MR-fysik, 7,5 hp
RFA845 Röntgenfysik, 7,5 hp
RFA856 Nuklearmedicinsk fysik, 7,5 hp
RFA857 Vetenskaplig metodik I, 7,5 hp
RFN848 Fysik vid strålterapi, 15 hp

År 5
RFA100 Klinisk radiofysik, 22,5 hp
RFA947 Vetenskaplig metodik II, 7,5 hp
RFA900 Självständigt arbete, 30 hp

Röntgensjuksköterska

Följande kurser på röntgensjuksköterskeprogrammet nedan hålls av institutionen för kliniska vetenskaper. 

Till röntgensjuksköterskeprogrammets sida

RA2000 Strålning och teknik I* (termin 3)
RA2050 Strålning och teknik II* (termin 3)
RA2080 Radiologisk diagnostik* (termin 4) Länk till kurs kommer inom kort

Fristående kurser

Onkologi

Strålfysik

Masterexamen inom strålfysik

Följande kurser kan utgöra del av en masterexamen i Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning strålskydd.

  • RFA410 Nationell strålskyddsberedskap (7,5 hp)
  • RFA420 Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser (7,5hp)
  • RFA430 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap (15 hp)
  • RFA440 Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden (7,5 hp)

Vidare krävs att du fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Kontakta gärna oss för mer information jennie.bengtsson@gu.se

Övriga utbildningsuppdrag

Vid institutionen ges bland annat uppdragsutbildning i uroterapi 

Kurser inom kompletterande utbildning för läkare och utländsk examen från länder utanför EU/EES och Schweiz (KUL003 och KUL101)

Nyheter

För tillfället finns inga nyheter publicerade.

Evenemang

För tillfället finns inga evenemang publicerade.