Ekonomie kandidatprogrammet

Program
S1EKA
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Ekonomie kandidatprogram på gu.se.

Välkommen till Ekonomie kandidatprogrammet.

Dessa sidor vänder sig till dig som är antagen till Ekonomie kandidatprogrammet eller som redan är registrerad programstudent. Här hittar du specifik information om utbildningen.

Övrig relevant information som rör dina studier finns presenterad på andra sidor inom Studentportalen.

Ny student på Ekonomie kandidatprogrammet

Om antagen men ännu inte registrerad student på programmet, läs mer på sidan Ny student

Utbildningsplan

Översikt av program

På Canvas läroplattform hittar du all information du behöver för din kurs. Där presenteras kursmaterial med instruktioner och länkar, datum för kursperioden, kursplaner, litteraturlistor. Preliminärt schema samt tentamensdatum läggs ut när det är fastställt. Canvas är också forum för kommunikation mellan kursansvarig lärare och studenter.

Nedan finner du översikt på kurser för programmets samtliga 6 terminer, med länk till kursrum i Canvas och till kursplan/litteraturlista. 

Termin 1

EKFN10 Introduktion till ekonomi, 2 hp 

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKF111 Externredovisning, 8 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKF103 Ekonomistyrning, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKN101 Makroekonomi, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKS101 Statistik 1a, 8 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

Termin 2

EKN102 Mikroekonomi, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKN103 Financial economics, 6 hp

CanvasKursplan och litteraturlista

 

EKR101 Introduktion till handelsrätt, 3 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKF104 Marketing, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKF105 Ledarskap och organisation, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKF106 Företagsekonomi i praktiken, 3 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

Termin 3

EKS102 Statistik 1b, 7hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKN104 Economics in Practice, 6 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKN105 International Economics, 5 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

 

EKR102 Handelsrätt, 12 hp

CanvasKursplan och litteraturlista 

 

Termin 4

Fördjupning inom huvudområde 

Termin 5 

Huvudområde företagsekonomi:
Valfria kurser i Sverige eller utomlands, 30 hp
Kursplaner hittar du vid den institution/det lärosäte där du läser.


Huvudområde nationalekonomi:
Valfria kurser i Sverige eller utomlands, 30 hp
Kursplaner hittar du vid den institution/det lärosäte där du läser.


Huvudområde finansiell ekonomi:
Du kan välja att läsa vid Handelshögskolan eller att studera utomlands. Om du läser vid Handelshögskolan läser du 30 högskolepoäng på fortsättningsnivån i finansiell ekonomi. 

Om du läser utomlands ska minst 15 högskolepoäng vara inom finansområdet och resterande 15 högskolepoäng inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Stäm av med studievägledaren. Om du väljer att studera utomlands hittar du kursplaner vid den institution/lärosäte där du läser.

Termin 6

Kandidatkurs, 15 hp samt kandidatuppsats, 15 hp

Huvudområde företagsekonomi:

Valbara inriktningar

Huvudområde nationalekonomi:

Kandidatkurs, 15 hp samt kandidatuppsats, 15 hp

Välj en utav följande valbara kurser 7,5 hp:

eller

 

sök kursen i Canvas, sök kursplan och litteraturlista

 

Huvudområde finansiell ekonomi:

Kandidatkurser, 15 hp samt kandidatuppsats, 15 hp

sök kursen i Canvas, sök kursplan och litteraturlista

 

Internationella möjligheter

Som student på Ekonomie kandidatprogrammet har du möjlighet att studera utomlands under din femte termin. Vi rekommenderar att du tar vara på möjligheten till utbytesstudier. Det ger dig internationell erfarenhet, det ger din utbildning en unik profil och kvalificerar dig till intressanta jobb.

Här finner du mer information om utbytesstudier.

Blanketter

Här samlar vi de blanketter som kan vara aktuella under din studietid:

Dispens från behörighetskrav

Blanketten använder du för att söka om dispens för behörighetskrav inför termin 4 på Ekonomprogrammet.

 

Blanketten använder du för att söka om dispens för behörighetskrav inför termin 6 på Ekonomprogrammet.

 

Studieuppehåll

Du kan få studieuppehåll av exempelvis personliga skäl eller för arbete, praktik, föräldraledighet, militärtjänstgöring.

 

Studieavbrott

Denna blankett använder du om du vill avbryta studierna. Ett avbrott innebär att du inte har rätt att uppta studierna vid Ekonomprogrammet igen.

 

Utbytesstudier

Study plan (pdf 0,3 mb)

 

Har du ett ärende som rör tillgodoräknande, studieuppehåll, studieavbrott eller liknande och önskar mer information? Kontakta studievägledningen på avdelningen för Ekonomprogrammet. 

Kontakt

Programadministrationen

Ny adress från och med den 16 maj 2023:

Viktoriagatan 13, våning 4.

(Flytt har skett från Vasagatan 1, byggnad L1 på första våningen, på grund av byggnadsarbete).

Postadress: 

Box 610

SE405 30 Göteborg 

Vasagatan 1

Karin Cederholm
Karin Cederholm
Studievägledare

För bokning av fysiskt möte eller frågor som rör studievägledning kontakta studievägledare

Studievägledning (drop-in) på Zoom under terminstid:
Måndagar kl 15-16 och tisdagar kl 09-10
Länkarna hittar du på Canvassidan för studievägledning

 

Karin Magnusson
Karin Magnusson
Utbildningshandläggare

För frågor om byte av inriktning, kursval inför utlandstermin och tillgodoräknande av utbytesstudier.

 

 

Carina Gråbacke
Carina Gråbacke
Programansvarig

För kvalitetsfrågor (utvärdering och utveckling) både när det gäller kurser och utbildningen som helhet. Har du frågor, synpunkter eller förslag som rör utbildningens innehåll och genomförande eller vill komma i kontakt med rätt studeranderepresentant i de olika forum och organ där utbildningsfrågor diskuteras, kontakta Carina Gråbacke via e-post.

 

Frågor om fristående kurser
Information om fristående kurser hittar du vid respektive ämnesinstitution, exempelvis företagsekonomi och nationalekonomi.

Kontaktuppgifter till studievägledare vid Företagsekonomiska institutionen

Kontaktuppgifter till studievägledare vid institutionen för nationalekonomi med statistik