Programöversikt

Vårterminen 2024: 22 januari - 9 juni
Höstterminen 2024: 2 september - 26 januari 2025

(preliminärt tentamensschema för HT24 publiceras inom kort)

Ansökningar och blanketter

PDF byte av examinator 

Tillgodoräknande

Från och med 1 april 2024 samordnas all administration för tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå. Det innebär att du inte längre ansöker till din institution för tillgodoräknanden motsvarande specifika kurser eller ämnen och inte längre till Sektionen för examen för tillgodoräknanden motsvarande valfria kurser. Alla ansökningar om tillgodoräknanden görs nu via Ladok. På följande hemsida hittar du mer information: https://studentportal.gu.se/dina-studier/tillgodoraknande?i_jf=1

VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

Fysioterapeuternas utbildningsråd

Vill du vara med och direkt påverka din utbildning? Gå med i utbildningsrådet för fysioterapeutprogrammets studenter. Läs mer: 

Studera utomlands

Som student på Fysioterapeutprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 6

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Kontakt

Eva Holmgren
Eva Holmgren
Programansvarig
Elizabeth Cáceres Saavedra
Elizabeth Cáceres Saavedra
Utbildningsadministratör
Amelie Karlsson
Amelie Karlsson
Utbildningsadministratör
Maria Kristina Finsbäck
Maria Kristina Finsbäck
Programsamordnare
Therese Johansson
Studievägledare
Evelina Nyström
Evelina Nyström
Internationell samordnare