Bild
Receptarie på apoteket
Anna Störby, receptarie
Foto: Jonas Stenström

Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram

Program
N1FAR
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram på gu.se.

Här hittar du kontaktuppgifter och annan information som är relevant för dina studier. Kursspecifik information hittar du i lärplattformen Canvas.

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa dig med:

 • Studievägledning
 • Studieplanering
 • Studier och fortsatta studier
 • Information om praktik och examensarbete
 • Övergripande frågor om programmet, exempelvis behörighetskontroller, avbrott, studieuppehåll och snabbrättning.

Kontakta oss

Elsa Andersson
Studievägledare receptarieprogrammet

Besöksadress: Medicinaregatan 7 B, Natrium, entréplan, rum 2109.
Besök: Vänligen boka ett möte via telefon eller e-post.

 

Anna Börje
Programansvarig receptarieprogrammet

 

Studieadministration

För frågor om en specifik kurs, till exempel anmälan till tentamen eller registrering och omregistrering, vänligen ta kontakt med ansvarig studieadministratör för respektive kurs eller berörd kursansvarig.

INR200, IBM210, IBM230, LFD200, LRK200, TAF200

Josefin Sivertsson
Studieadministratör

 

BIR200, FAR200, FAR220

Emma Ukalovic
Studieadministratör, Studieexpedition molekylärbiologi

Telefontid: kl. 9:00-15:00.

Du kan få svar på dina frågor samt få tillgång till gamla tentamensfrågor och dina skrivna tentamina via mail och/eller telefon.

 

KER210, KER220, KER230, KER240, KER250, KER260

Alexander Englund
Studieadministratör, Studieexpedition kemi

Telefontid: Måndag, onsdag och fredag, kl. 9:00-11:00.

 

IBM220, KFK200

Lisette Petersson
Utbildningsadministratör

 

SHF210, SHF220

Marie Granberg
Programadministratör

 

IBM240

Ann Ljungblom
Ann Ljungblom
Utbildningsadministratör

 

 

Kursansvariga

Du hittar alla kursansvariga under rubriken Blockschema. Du kan kontakta dem via e-post genom att klicka på länken.

Block- och tentamensschema för läsår 2023/2024

Termin 1 - Hösttermin

 • INR200 - Introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
  28/8 – 27/9
  Kursansvarig: Elisabeth Jönsson Bergman
 • KER210 - Analytisk farmaceutisk kemi, 7,5 högskolepoäng
  28/9 – 31/10
  Kursansvarig: Zareen Abbas
  Tentamensschema: november, januari, juni
 • KER220 - Allmän farmaceutisk kemi, 7,5 högskolepoäng
  1/11 – 1/12
  Kursansvarig: Zareen Abbas
  Tentamensschema: december, januari, augusti
 • KER230 - Organisk farmaceutisk kemi, 7,5 högskolepoäng
  4/12 – 12/1
  Kursansvarig: Karl Börjesson
  Tentamensschema: januari, juni, augusti

Termin 2 - Vårtermin

 • BIR200 - Cellbiologi: biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi, 15 högskolepoäng
  15/1 – 20/3
  Kursansvarig: Johanna Höög
  Tentamensschema - del 1: februari, april, augusti
  Tentamensschema - del 2: mars, juni, januari
 • IBM210 - Morfologi och fysiologi med egenvård, 15 högskolepoäng
  21/3 – 31/5
  Kursansvarig: Catharina Olsson
  Tentamensschema:

Termin 3 - Hösttermin

 • IBM220 - Farmakologi, sjukdomslära och farmakoterapi med egenvård, 18 högskolepoäng
  28/8 – 6/11
  Kursansvarig: Michael Winder
  Tentamensschema: november, januari, augusti
 • IBM240 - Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi, 7,5 högskolepoäng
  7/11 – 7/12
  Kursansvarig: Carl-Fredrik Flach
  Tentamensschema: december, februari, juni
 • IBM230 - Praktisk fysiologi och farmakologi, 4,5 högskolepoäng
  8/12 - 12/1
  Kursansvarig: Andreas Ekström
  Tentamensschema: januari

Termin 4 - Vårtermin

 • KER240 - Läkemedels ursprung och toxikologi, 15 högskolepoäng
  15/1 – 20/3
  Kursansvarig: Morten Grötli
  Tentamensschema: mars, juni, januari
 • KER250 - Galenisk farmaci, 7,5 högskolepoäng
  21/3 – 25/4
  Kursansvarig: Alexandra Stubelius
  Tentamensschema: april, juni, januari
 • SHF210 -Samhällsfarmaci, 7,5 högskolepoäng
  26/4 – 31/5
  Kursansvarig: Helle Håkonsen
  Tentamensschema: juni, augusti, januari

Termin 5 - Hösttermin

 • SHF220 - Författningar, 4,5 högskolepoäng
  28/8 – 15/9
  Kursansvarig: Malin Sténhoff
  Tentamensschema: september, november, januari
 • KFK200 - Klinisk farmakokinetik, 10,5 högskolepoäng
  18/9 – 31/10
  Kursansvarig: Sofia Birgersson
  Tentamensschema: oktober, januari, juni
 • LRK200 - Läkemedelsrådgivning och kommunikation, 7,5 högskolepoäng
  1 /11 – 1/12
  Kursansvarig: Catharina Olsson
  Tentamensschema: november
 • LFD200 - Läkemedel för djur, 7,5 högskolepoäng
  4/12 – 12/1
  Kursansvarig: Joachim Sturve
  Tentamensschema: december, februari, augusti
 • KER260 - Dermatokemi, 7,5 högskolepoäng
  4/12 – 12/1
  Kursansvarig: Anna Börje
  Tentamensschema: december, juni

Termin 6 - Vårtermin

 • FAR200 - Examenskurs i farmaci, 15 högskolepoäng
  15/1 – 20/3 eller 21/3 – 31/5
  Kursansvarig: Kristina Hedfalk
 • TAF200 - Tillämpad apoteksfarmaci, 15 högskolepoäng
  15/1 – 20/3 eller 21/3 – 31/5
  Kursansvarig: Catharina Olsson
   

Blanketter

Blanketter hittar du på institutionens sida.

Examensarbete och uppsats

Mallar för omslag till kandidat- och magisteruppsatser hittar du på respektive kurssida i Canvas.
Examensarbete och uppsats.

I slutet av dina studier

Vill du veta hur du tar ut din examen? Läs mer om Examen

Vill du veta hur du får din receptarielegitimation? Läs mer om Legitimation

Programöversikt

De här kurserna läser du inom receptarieprogrammet.

Särskilda behörighetskrav

Det finns särskilda behörighetskrav för att få påbörja termin 4 och termin 6.  

Termin 4

KER240 - Läkemedels ursprung, struktur & toxikologi, 15 högskolepoäng

För att kunna påbörja kursen måste du ha genomgått receptarieprogrammets första 90 högskolepoäng eller motsvarande kurser. Det krävs även ett godkänt resultat på sammanlagt 60 högskolepoäng varav 9 högskolepoäng måste vara inom kemi. 

Termin 6

FAR200 - Examenskurs i farmaci, 15 högskolepoäng

För att kunna påbörja kursen måste du ha genomgått receptarieprogrammets första 150 högskolepoäng, eller motsvarande kurser, två (2) veckor innan kursstart. Det krävs även ett godkänt resultat på sammanlagt 97,5 högskolepoäng varav minst 40 högskolepoäng inom farmaciämnena: 

 • IBM220 - Integrativ biomedicin II: Farmakologi, sjukdomslära och farmakoterapi med egenvård, 18 högskolepoäng
 • KER240 - Läkemedels ursprung, struktur, tillverkning och toxikologi, 15 högskolepoäng
 • KER250 - Galenisk farmaci, 7,5 högskolepoäng
 • SHF210 - Samhällsfarmaci, 7,5 högskolepoäng
 • KFK200 - Klinisk Farmakokinetik, 10,5 högskolepoäng
 • LFD200 - Läkemedel för djur, 7,5 högskolepoäng
  eller
  KER260 - Dermatokemi och kontaktallergi, 7,5 högskolepoäng.  

Läs mer om examensarbete FAR200

TAF200 - Tillämpad apoteksfarmaci, 15 högskolepoäng 

Läs mer om Verksamhetsförlagd verksamhet, VFU

Studieplan

Studieplanen ger dig en överblick över dina studier. Den listar vad du behöver göra för att exempelvis klara behörighetskraven inför en kurs eller ta examen. Studieplanen är således ett hjälpmedel för både dig och din studievägledare.   

Du skriver själv din studieplan med hjälp av blanketten nedan. Exempelvis kan du skriva vilket datum du har en omtenta. Om det behövs, kan du få hjälp av din studievägledare.

Studieplan

Valbar kurs – LFD200/KER260

Läs mer om valbar kurs på sidan Söka kurser under studietiden

VFU - Praktik

Läs mer om Verksamhetsförlagd verksamhet, VFU