Bild
Tandläkarstudenter på utbildningsklinken

Tandhygienistprogrammet

Program
O1THN
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Tandhygienistprogrammet på gu.se.

Inom tandhygienistprogrammet varvas teoretisk och praktisk undervisning med målet att förbereda för självständigt arbete inom tandvården. Både teoretisk och praktisk undervisning sker på institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12. Den kliniska praktiken, cirka 1/3 av programmet, är fördelad över samtliga terminer och bedrivs i samverkan med Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Utbildningsplan

 

Programöversikt

Studievägledning

Emma Rönngquist
Studievägledare
emma.ronnquist@gu.se
031-786 35 98

Kontakta studievägledaren när du behöver exempelvis ha

 • hjälp med särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier pga din funktionsnedsättning.
 • individuell studieplanering
 • information om studieteknik
 • information om ansökan om studieuppehåll
 • återupptagande av dina studier efter studieuppehåll
 • har behov av ett enskilt samtal som berör dina studien i övrigt

Boka tid för vägledning och planeringssamtal via e-post, ange i meddelande raden att det gäller tidsbokning.
Besöksadress: Medicinaregatan 3

På e-post kan du även ställa allmänna frågor om dina studier.

Du är också välkommen till Drop-in på tisdagar, kl 14-16, via Zoom.
Join Zoom Meeting: https://gu-se.zoom.us/j/6368854942
Meeting ID: 6368854942

Telefontid: mån-tors, kl 13-14

Programadministration

Anja Ehn
Anja Ehn
Utbildningshandläggare Tandhygienistprogrammet

Besöksadress: Medicinaregatan 12D, vån 5

 

Jag hjälper dig med:

 • Registrering
 • Resultat
 • Intyg
 • Studieuppehåll
 • Tillgodoräknanden
 • Studieregler
 • Övriga studierelaterade frågor

Ny student

Välkommen att ansöka till tandhygienistprogrammet med start HT24.

Terminstider

Notera att tandhygienistprogrammet har avvikande terminstider vårterminen 2024.

Vårterminen 2024: 240122-240609

Höstterminen 2024: 240902-240119

Tentamen

Anmälan gör du via Ladok i studentportalen. Anmälan till tentamen ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensdatum.

Lärare och administratörer tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad. Då får du endast skriva din tentamen i mån av plats; om någon anmäld student uteblir.

Glöm inte att ta bort din anmälan om du ändrar dig och inte tänker skriva tentamen. Det kan du endast göra innan anmälningstiden gått ut.

Begära omprövning av betygsbeslut

Du kan begära en omprövning av ditt tentamensresultat om du anser att det innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller om det skett en förväxling av studenter eller examinationsuppgift.

Du lämnar in din begäran om omprövning till utbildningshandläggare på institutionen.

Anpassad tentamen

Ansökan om anpassad examination ska lämnas till utbildningshandläggare senast fyra veckor innan tentamen. Din ansökan och ditt NAIS-intyg ska överlämnas i pappersformat.

Studentinflytande

Som student på institutionen för odontologi har du rätt att vara representerad i våra beslutande organ. Studenter Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) deltar i följande organ:

 • Institutionsrådet
 • Grundutbildningsrådet
 • Utbildningskommittén
 • Kursplanenämnden
 • Arbetsmiljögruppen

Legitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Observera att du före ansökan om legitimation måste du ansöka om tandhygienistexamen hos universitetet.

När du har fått ut din yrkesexamen så ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Ansökan om legitimation

Studera utomlands

Som student på Tandhygienistprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 6

Norge  - University of Bergen
Nederländerna - Hanzehogeschool Groningen, Nederländerna

Urvalskriterier för utbytesstudier

 

Certificate of International merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Resebidrag

Du kan få ett resebidrag från institutionen under din studietid om du åker på ett godkänt utbyte, praktik eller examensarbete utomlands i universitetets regi. 

Ansök om resebidrag

Ingeborg Herbertsson
Ingeborg Herbertsson
Internationell samordnare